Eva Křehotová, ALEF NULA: Čerpání IT dotací se není třeba obávat

Rozhovor Michala Kankrlíka, obchodního ředitele IVITERA s Evou Křehotovou - Account managerkou ve vzdělávacím centru ALEF NULA a.s.

Eva Křehotová, Account manager ve školicím centru ALEF NULA a.s., se specializuje na dotační programy. Dnes jsme se zaměřili na dva hlavní typy těchto programů. Program Jsem v kurzu umožňuje jednotlivcům v České republice čerpat až 50.000 Kč na IT vzdělávání. Druhým programem je Digi POVEZ, který podporuje digitální vzdělávání v podnicích. V rozhovoru se dozvíte, že čerpání dotace není vůbec obtížně a na jaké druhy kurzů lze prostředky čerpat. Rozhovor vznikl v rámci konference HR Know How 2024 - Pět generací a AI v digitálním světě práce, kterou pořádá profesní organizace People Management Forum.

Eva Křehotová, ALEF

Evo, vy se zabýváte mimo jiné i dotačními programy. Dnes se zaměříme na dva typy těchto programů. První je určen jednotlivcům a nazývá se Jsem v kurzu. Druhý je program Digi POVEZ, který je určen společnostem a firmám. Je to správně?

Říkáte to správně. V naší firmě Alef NULA, především v našem školicím centru, se specializuji na dotační programy. Jak jste zmínil, prvním z nich je dotační program zaměřený na vzdělávání jednotlivců, tedy fyzických osob v České republice. Druhým programem je Digi POVEZ určený pro firmy.

Jakým způsobem program Jsem v kurzu funguje a pro koho je určen?

Začnu tím, pro koho je určen. Tento program je zaměřen na všechny fyzické osoby v České republice. Každý občan má k dispozici 50.000 Kč na IT vzdělávání. Je to čistě na každém, jestli si vybere jeden IT kurz za 50.000 Kč nebo třeba několik kurzů do celkové výše 50.000 Kč. Jak to funguje? Například na našich stránkách Alef Training Centra najdete kurz, který byste chtěli absolvovat, jako je například manažer kybernetické bezpečnosti. Podíváte se na obsah kurzu a další informace. Poté vás odkážeme na e-shop MPSV, kde si můžete tento kurz objednat. Většina vzdělavatelů poskytujících IT kurzy tam má své nabídky. Poté se přihlásíte pomocí své občanské identity, vyplníte základní informace a odešlete žádost.


Podívejte se na celý rozhovor Michala Kankrlíka s Evou Křehotovou

Je tam nějaká spoluúčast, jak to funguje po finanční stránce?

Pokud si vyberete školení za 50.000 Kč, platíte 18 % z celkové částky. Tato částka je z důvodu, že stát za vás nemůže hradit DPH u vzdělávacích kurzů. Takže z každého kurzu, který si vyberete, platíte 18 % z celkové ceny předem na zálohovou fakturu. Poté, co kurz absolvujete, Úřad práce hradí zbývajících 82 % přímo vzdělavateli. Pro vás to znamená pouze výběr kurzu, přihlášení se do e-shopu MPSV, vyplnění žádosti a její odeslání, zaplacení zálohové faktury 18 % a absolvování kurzu.

Jaké typy kurzů ve vzdělávacím centru ALEF nabízíte?

V naší nabídce máme širokou škálu IT kurzů, které pokrývají několik oblastí, například kybernetickou bezpečnost, infrastrukturu a cloudová data centra, kurzů je mnoho. Nabízíme kurzy pro pedagogické pracovníky a specializované IT odborníky, ale také pro koncové uživatele a ty, kteří teprve začínají s IT. Takže si vybere každý.

Jak funguje program Digi POVEZ pro firmy?

Tento program je určen pro všechny podniky v České republice, včetně těch v Praze, což je novinka oproti minulým dotačním programům. Malé, střední i velké firmy mohou žádat o podporu, zejména na digitální vzdělávání a na širokou škálu kurzů, které jsou k dispozici.

Jak se liší úroveň dotace nebo fungování detailů, pokud chci, aby členové mého týmu absolvovali kurzy od ALEFu, jak mohu využít dotaci?

Funguje to opět přes aplikaci MPSV. Na našich stránkách si vyberete, že pro svůj tým chcete například kurz architekta kybernetické bezpečnosti. V aplikaci, která je ovšem odlišná od té na dotaci Jsem v kurzu, se přihlásí jednatel společnosti, který vybere oprávněnou osobu pro veškerou administrativu a komunikaci s Úřadem práce a dodavatelem kurzu. V aplikaci uvidí jasnou žádost, kam napíše, na jaký kurz a pro koho chce prostředky. Tím se vyplní jedna žádost, která se odesílá na Úřad práce sídlící u dané firmy.

Je možné využít oba typy programů? To znamená, že soukromě mohu například absolvovat váš kurz v kybernetické bezpečnosti a poté se stane, že v práci mi nadřízený řekne, abych v rámci pracovní činnosti podal žádost o Digi POVEZ.

Podle informací Úřadu práce ne. Pokud však nevyčerpáte celý rozpočet 50.000 Kč, ale například pouze 20.000 Kč, zbývající část rozpočtu může využít vaše firma. Tímto způsobem by to mělo fungovat.

Jak by měl zaměstnavatel korigovat postup, aby se zajistilo, že zaměstnanci nominovaní na dotační programy nečerpají z těchto programů současně?

Je možné vytvořit kurz na míru přímo pro váš IT tým, který se zaměří na konkrétní problémy, se kterými se vaše firma potýká. Například nedávno jsme připravovali školení v oblasti bezpečného programování pro zákazníka, což je tématem mnoha firem. Vytvoříme specifický obsah kurzu, zorganizujeme ho a stanovíme cenu. Poté můžete přímo žádat o tento individuální kurz, takže ano, je to možné.

Můžete dotaci využít i na stávající IT projekt, který má výrazně vyšší rozpočet než rozsah dotace?

Našim klientům doporučuji využít tuto dotaci k navýšení jejich vzdělávacího rozpočtu. Pokud máte konkrétní vzdělávací plán nebo řešíte specifickou problematiku, dotace vám může pokrýt až 50 % nákladů na pětidenní školení v rámci programu Digi POVEZ.

Dokážete zájemcům, kteří chtějí využít vaše služby, pomoci s administrativou a orientací v procesu čerpání?

Od samého začátku dotačních programů pro jednotlivce jsme zavedli konzultační službu. Klienti se na nás mohou kdykoliv obrátit, ať už potřebují pomoci s prvním, nebo druhým programem. S kolegou poskytujeme konzultace přímo k dotačním programům, takže pokud potřebují poradit s výběrem kurzů, administrativou nebo s jakýmkoliv jiným dotazem, jsme tu pro ně.

Co by měli ještě jednotlivci nebo firmy vědět o těchto dotačních programech?

Je důležité vědět, že to není tak administrativně náročné. Myslím si, že je to skvělá příležitost pro firmy, ať už státní podniky, nebo soukromé organizace, aby si zvýšily svůj rozpočet na IT vzdělávání. IT kurzy nejsou zrovna levnou záležitostí, a tímto způsobem si mohou firmám dovolit proškolit mnohem více lidí.