Mění nové technologie profesní vzdělávání?

Podcast s Janem Dvořákem, výkonným ředitel Počítačové školy GOPAS

Vzdělávací společnost GOPAS, jako přední poskytovatel školení v České republice a na Slovensku, si podle slov výkonného ředitele Jana Dvořáka klade za cíl přinášet komplexní zážitek svým klientům. Změny v technologickém prostředí, zejména v oblasti IT bezpečnosti, ovlivňují prioritní zaměření školy. Proces výběru lektorů a udržení kvality výuky jsou pečlivě navrženy tak, aby klienti získali maximální hodnotu ze školení a odcházeli spokojeni. GOPAS dále plánuje expanzi do nových prostorů, aby ještě více zlepšil zážitek svých klientů.

Jan Dvořák, výkonný ředitel, GOPAS

Přehrát podcast

Článek obsahuje pouze vybrané části podcastu, kompletní rozhovor si můžete poslechnout v naší audio verzi.

Co jsou základní produktové kameny Gopasu? Myslím teď technologie nebo oblasti kurzů, které jsou pro vás zcela zásadní a portfoliu dominují?

V průběhu let se to mění. Kdybyste se mě zeptal před pár lety, primárně to byly produkty od Microsoftu. Samozřejmě, Microsoft zůstává jedním z největších výrobců softwaru, a máme také hodně školení v této oblasti. Nicméně časem se portfolio Microsoftu zúžilo, vše směřuje do cloudu, a celkově se vše zjednodušuje. V dnešní době není potřeba mít ve firmách tolik serverů a lidí, kteří by se o ně starali.

Nyní jsou oblasti, které jsou více ovlivněny externími vendory, například oblast IT bezpečnosti. Ta za posledních 15 let stále roste, zejména v důsledku narůstajícího kybernetického zločinu. Kurzy v oblasti IT bezpečnosti tvoří obrovskou část našeho portfolia, a na ně se v poslední době obrací mnoho lidí. Očekáváme, že toto téma bude stále aktuální a zájem o něj bude pravděpodobně dále růst.

Lektoři mají mnoho možností upozornit na sebe sami a dobře tak prodávat své služby. Mnoho z nich jsou influencery ve svých tématech. Kde je tedy přidaná hodnota pro klienta využít služby vzdělávací společnosti? Kde je přidaná hodnota Gopasu?

S tímto se potýkáme dlouho. Je častým případem, že lektor náhle zjistí, že by to mohl zvládnout mnohem lépe, kdyby to dělal sám pro sebe. Většinou to však nedopadne dobře, protože procesy spojené s realizací a dalšími školními potřebami nejsou tak jednoduché, zejména v porovnání s online prostředím. Nyní je to trochu snazší, protože člověk nemusí nikam dojíždět a může se efektivně propagovat přes různé kanály. Nicméně, mnoho vendorů tuto formu vzdělávání nepodporuje a lektoři se tak nedostanou k oficiálním školicím materiálům.

Díky tomu se často stane, že studenti nejsou dostatečně připraveni na odbornou certifikaci, kterou chtějí získat prostřednictvím kurzu. Nemusí mít přístup k labům, nemohou si pořídit potřebné nástroje nebo klíčové materiály pro úspěšné absolvování kurzu. Takže není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Hlavním rozdílem zde je, že vstupujeme do oblasti online versus tradiční školení. GOPAS se primárně zaměřuje na poskytování školení v učebnách, a tato strategie bude i nadále pokračovat. V online prostředí je silná konkurence a my se snažíme nějakým způsobem odlišit od ostatních.

Klíčový rozdíl spočívá v tom, že my přinášíme komplexní zážitek. Když někdo přijde k nám, posadí se do učebny, vypne telefon a e-mail, a plně se soustředí pouze na to, co mu říkáme. Nabízíme mu příjemné prostředí vybavené výkonným hardwarem, veškerým potřebným softwarem, odbornou literaturou, laby a zkušeným lektorem, na kterého dám ruku do ohně. Pro nás je proces výběru lektorů a jejich začleňování do vzdělávacích programů velmi komplikovaný, protože nenecháme školit jen tak někoho.

Zmiňoval jste výběr lektorů a jejich požadavky na ně, jak je vybíráte a jak s nimi pracujete? Nejen s těmi novými, ale i s těmi stávajícími.

Všichni naši lektoři se pravidelně účastní našich školení, která se zaměřují i na prezentační dovednosti a výuku techniky pro poskytování online výuky, kterou sami vyvíjíme. Při hledání nových lektorů se zaměřujeme i na mladší generaci, tj. absolventy vysokých škol. Mnoho našich lektorů totiž také učí na vysokých školách. Kandidáti projdou náročným výběrovým procesem, který zahrnuje i náhled na některý z kurzů. Následně absolvují naše interní týdenní školení zaměřené na zlepšení prezentačních dovedností, během něhož jsou nahráváni na video, aby si mohli posoudit svůj výkon. Před tím, než nový lektor začne vyučovat, projde tímto důkladným procesem, abychom si byli jisti, že skutečně udrží vysokou kvalitu, kterou garantujeme našim zákazníkům.

Jak pracujete s udržením kvality výuky? V tak velkém objemu už to nemusí být úplně jednoduché.

Máme skvělý marketingový nástroj, který nazýváme "garance získaných znalostí". Tato služba zajišťuje našim zákazníkům záruku, že od nás neodejdou, dokud nebudou plně spokojeni. Když klient zaplatí za kurz, zůstane s námi.

V případě, že se klientovi kurz nelíbí, nebo je pro něj příliš rychlý, nebo zjistí, že si vybral nesprávně, má možnost nám to do měsíce nahlásit. V takovém případě mu zdarma zajistíme účast na dalším kurzu. Může si vybrat buď ten samý, nebo si může vybrat jiný kurz podle svých představ. Pokud ani tento nový kurz nevyhovuje jeho očekáváním, poskytneme mu další možnost účasti na kurzu s novým lektorem a v jiném prostředí. Tento postup se opakuje, dokud není zákazník plně spokojený. Takto funguje náš systém, takže klient není omezen jednou platbou a možností zjistit, že si vybral nesprávně, lektor mu nesedí, nebo že kurz probíhá příliš rychle. Zákazník může od nás odejít, až když bude zcela spokojený.

Zmiňoval jste online a offline výuku. Nechce se bavit o tom, co společnosti přinesl covid z hlediska profitability a těchto ukazatelů, nicméně nepřinesl právě do IT světa covid to, že online výuka je možná. A nebylo to něco, co přes den, přes noc změnilo styl práce.

S online výukou jsme již měli online výuku. Naše technologie, kterou nazýváme interně GTT, umožňuje propojení učeben v jednotlivých pobočkách. Tuto technologii jsme využívali při klasických kurzech na dálku, které byly otevřeny pro účastníky doma nebo v práci. V obdobích, kdy jsme měli omezené množství lektorských kapacit, nám tato technologie umožnila efektivně odbavovat více kurzů. Například školitel v Praze vedl kurz, zatímco účastníci byli v Brně a Bratislavě. Pro dosažení co nejreálnějšího zážitku jsme vyvinuli sofistikovaný technologický systém s využitím široké škály televizí, mikrofonů a zvukových prvků. Tímto způsobem se snažíme zajistit, aby účastníci v Brně měli stejný pocit jako ti v Praze, což vytváří co nejautentičtější prostředí. V současné době máme propojených přibližně deset takových učeben.

Naši lektoři byli zaškoleni, jak se pohybovat v online prostředí. Upřímně řečeno, začátek byl poněkud punk, protože jsme vždy motivovali lektory, aby při výuce online kurzů docházeli do našich poboček. I když nebylo možné se fyzicky setkávat, tímto jsme zachovávali kvalitu. Naše požadavky na lektory byly striktní, ačkoli mnoho firem dovolovalo lektorům vyučovat z pohodlí domova. Mnoho lidí si myslí, že k výuce postačí otevřít notebook, ale my si nemůžeme dovolit kompromisy. Chceme garantovat více a prezentovat se jako nejlepší na trhu, což nám přináší určité komplikace, ale jsme hrdí na to, co děláme.

Jak vybíráte nová témata? S partnery typu MS je možná jednodušší, ale jsou i technologie, které nejsou tak mainstreamové.

Máme rozsáhlé portfolio, a pro každou jeho část máme přiřazeného tzv. produktového manažera, který by měl být největší autoritou v daném oboru, kterou jsme schopni sehnat. U nás je základem to, že lektoři nejsou pouze lektoři. Během času se účastní různých projektů a mají povinnost zapojit se do praxe. Věříme, že člověk, který pravidelně získává praktické zkušenosti, je pro školení nejhodnotnější. Sami dobře víme, jaký je rozdíl mezi vysokoškolským profesorem, který sice několik desetiletí vyučuje teorii, ale nikdy nepracoval v praxi, a člověkem, který každý měsíc absolvuje nějaký pracovní projekt. Tento praktický přístup nám umožňuje poskytovat studentům hodnotné zkušenosti a přiblížit teorii k reálnému světu. To studenti oceňují mnohem více než pouhou teorii od člověka, který nemá žádnou praxi.

Úkolem produktového manažera je využít své zkušenosti z praxe a průběžně sledovat trendy. Produktový manažer přichází s novými nápady, upozorňuje na nové možnosti a pravidelně se schází se zástupci marketingového a obchodního oddělení. Během těchto setkání dostávají zpětnou vazbu a společně vytváříme nové produkty. Produktový manažer může také dostat podnět od obchodníků, kteří se ptají na nové produkty. Postará se o to, aby přišel s inovativním kurzem nebo produktem, který splní potřeby zákazníků.

Jde o standardní proces, kde se na tvorbě nových kurzů podílí celý tým. Osobně se angažuji v některých těchto projektech, protože trávím hodně času v zahraničí, kde spolupracujeme s partnerskými firmami v rámci vzdělávací asociace. Při těchto setkáních hledám inspirace a diskutuji o aktuálních trendech a potřebách zákazníků. Pokud vidím, že nový kurz nebo produkt funguje dobře, snažím se tyto inspirace a nápady přenést do naší nabídky.

Jan Dvořák, GOPAS a Tomáš Pospíchal, IVITERA

Dlouhodobým tématem jsou v profesním vzdělávání státní dotace. A nutno poznamenat, že často velmi kontroverzním. Nicméně aktuální program MPSV Jsem v kurzu je formou, která zde ještě nebyla. Zapojili jste se do tohoto programu?

Dotace jsou hezké zejména na začátku, avšak z dlouhodobé perspektivy to není ideální situace. Ale když už jsou k dispozici, musíme s tím pracovat. Dotační programy již fungují dlouhou dobu, a mnoho firem se k nám připojuje v rámci těchto programů, což vítáme. Zmíněný program „Jsem v kurzu“ běží v celé Evropě, v každé zemi se přizpůsobuje daným podmínkám. U nás je trochu komplikovanější, protože vyžaduje finanční příspěvek od účastníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje všem zájemcům o školení příspěvek ve výši 82 % až do částky 50 000 korun, zatímco zbývajících 18 % si musí účastník hradit sám. To je odlišné například v Chorvatsku, kde účastník obdrží příspěvek 2 000 EUR na ruku bez jakýchkoli vlastních finančních prostředků.

Co ale trh jistě změní a už jej mění je oblast AI, tedy AI v podobě velkých jazykových modelů jako je např. ChatGPT. Co to přinese pro trh v oblasti IT vzdělávání? Pozorujete zde již nějaké vlivy, tedy kromě toho, že jako vzdělávací společnost můžete mít v portfoliu nový blockbuster?

Samozřejmě sledujeme trendy a využíváme moderní technologie, ale nemyslím si, že by tyto trendy představovaly hrozbu nebo úspěch, který by v nejbližším roce způsobil masivní ztráty pracovních míst. Nevidím to tak černobíle. Je pravda, že vývoj technologií, jako jsou neuronové sítě, dosáhl ohromných pokroků, ale stále existuje několik překážek, včetně legislativních aspektů a požadavků na hardware a energetickou náročnost. Bude chvíli trvat, než tyto technologie dosáhnou masového využívání, které bude smysluplné pro všechny. V současné době je toto odvětví ve fázi intenzivního výzkumu a vývoje, ale není důvod se toho příliš obávat.

Technologiím pomůže jejich masovější rozsah. Očekávám, že v tomto ohledu přijde na scénu Microsoft s jejich Copilot, což je aplikace, která pomáhá lidem v práci s Microsoft Office. Tato aplikace má potenciál přinést další úroveň podpory a usnadnit využívání moderních technologií. První licence pro tuto aplikaci již začínají být dostupné, a i když to může změnit několik věcí, zatím není důvod k panice. Můj kamarád ji popisuje jako "pan sponka na steroidech," což je srovnání s klasickým průvodcem v Microsoft Office, který poskytoval užitečné rady.

A v zásadě má pravdu. Některé funkce jsou opravdu úžasné, například schopnost analyzovat záznamy z Teams meetingů. Další příklad, který jsem viděl, ukazuje, jak dokáže analyzovat e-mailovou komunikaci. Když si řekneme, že jsme během roku řešili něco přes e-maily, mohu zadat do Copilota: "Shrň mi naši emailovou diskuzi za poslední rok." Copilot pak vytvoří krásný odstavec, ve kterém seskupí klíčové informace z těch 30 nebo 40 e-mailů. Udělá výpisy nejdůležitějších bodů a zjišťuje, jak každý z nás reagoval. Je to opravdu efektivní. Tohle všechno je velmi pěkné, ale stále to zůstává takovým hezkým doplňkem, není to o tom, že bych druhý den propustil svou asistentku, protože teď mám Copilota. Rozhodně ne. Je to pěkný bonus k tomu celému balíku Office. Dokáže nám pomoci s grafy v Excelu a provádí různé užitečné věci ve Wordu. Zároveň jsou ale některé věci stále lehce složité.

Je nutné mít schopnost klást otázky správně, aby člověk získal přesně to, co potřebuje. Až toto bude dořešeno, a prompty budou formulovány tak, aby byly zvládány kýmkoliv, nejen inženýry, pak se dostaneme k zásadní přidané hodnotě a všichni to budeme mít na svých počítačích. To už je prostě doba, kdy je umělá inteligence s námi a to je skvělé. Nicméně nám bude trvat ještě pár let, než se dostaneme k masivnějšímu využití. O umělé inteligenci mluvíme teď asi rok a půl, kdy všechno, včetně náhodných generátorů, nyní využívá principy umělé inteligence. Máme zde i metodu strojového učení, která tu je již mnoho let a nyní je přejmenována na AI. I když to v podstatě zůstává stejná stará metoda strojového učení na těch samých strojích, strojové učení je opravdu úžasný koncept.

Baví mě sledovat tyto změny například na platformě GitHub repositury. Programátoři dávají své kódy veřejně k dispozici, aby mohli být testovány nebo analyzovány. Copilot se učí a má schopnost analyzovat kódy vložené do GitHub, což mu umožňuje dedukovat, jak by měl kód pokračovat. To je výjimečné, protože může dokonce doplnit nebo zkontrolovat kód, odhalit chyby a pomoci programátorům. Tato schopnost umožňuje rychlejší a efektivnější vývoj. I když je tato technologie náročná na hardware a spotřebu energie, má velký potenciál, zejména s možností masivního využití.

Jisté automaty a robotizace jsou již implementovány, včetně projektu pomáhajícího s výběrem kurzů, který bude brzy spuštěn. Tento robot využívá strojové učení k analýze dat o nabízených kurzech, poskytuje informace o obsahu a spojeních mezi nimi a má potenciál být poradcem pro zákazníky, kteří hledají specifická školení. Tato vývojářská inovace se již přizpůsobuje moderním trendům v oblasti umělé inteligence.

Aby toho nebylo málo, organizujete také konference. TechEd pořádáte již více než 20 let a je označována jako největší IT konference v ČR. O jak velkou akci se jedná a jak pracujete s programem, aby byla zajímavá pro IT publikum, které je často velmi vyhraněné?

Týden technologií přináší nejen novinky z oblasti IT, ale také slouží jako setkání našich studentů. Tato událost poskytuje výjimečnou příležitost získat přehled o nejnovějších technologických trendech nejen v IT, ale i ve výuce. Každá přednáška je často spojena s novými kurzy v nabídce nebo plánovanými přírůstky. Studenti tak během několika dní získávají informace o novinkách ve světě a také o inovacích naší vlastní školy. Setkání také umožňuje návštěvníkům komunikovat s lektory, kteří připravují zajímavá témata pro diskusi, a to na základě aktuálních trendů a potřeb účastníků.

Zahraniční hosté a neotřelé prezentace zajišťují, že naše akce není jen suchým setkáním, ale nabízí zábavu a přínos pro všechny. Snažíme se udělat rozmanitý program a přidáváme i tradiční večírek. Máme i online podobu, s kterou jsme začali během pandemie, bylo to fajn, ale většina účastníků si oblíbila osobní setkání, a tak jsme se vrátili zpět do konferenčních prostor.

Snažíme se vytvořit pohodové prostředí využitím kin s pohodlnými sedačkami a kvalitním cateringem, abychom poskytli optimální zážitek. Naše akce má skoro charakter absolventského srazu, s mnoha účastníky našich kurzů a zároveň je otevřená pro zájemce zvenčí, kteří jsou nadšeni tématy, jež probíráme. Akci navštěvuje velký počet lidí, obvykle kolem 700 až 800.

Například z Olomouce může být náročné podniknout 3 – 4 denní cestu do Prahy, a tak samozřejmě využíváme možnosti online přenosů a poskytujeme přístupy k záznamům z prezentací. Vzniká zde mnoho zajímavého a hodnotného obsahu. Osobně však nejvíce oceňuji atmosféru konferenčních místností, interakce s lidmi a lektory. Cílem je, aby účastníci odcházeli spokojeni, s novými poznatky a pocity, že strávili několik dní příjemně a hodnotně.

V rámci své role v Gopasu jste také prezidentem české sekce International Association of Microsoft Channel Partners a člen představenstva Leading Learning Partners Association. Jaká jsou zaměření těchto organizací a co pro vám přináší členství v nich?

Fakticky jsem byl prezidentem IAMCP po dobu zhruba 15 let. Avšak asociace nyní zažívá v ČR určitý pokles, protože se v podstatě jednalo o sdružení nejdůležitějších partnerských firem společnosti Microsoft. Situace je nyní komplikovanější, neboť trh partnerů se v posledních letech výrazně konsolidoval. Tato změna souvisí s tím, o čem jsme mluvili na začátku, tj. se zúžením portfolia produktů od Microsoftu. Společnost se nyní zaměřuje především na několik klíčových produktů a ostatní on-premises řešení trochu odstavuje.

Mnoho partnerů dnes již neexistuje a ti, kteří zůstali, jsou primárně zaměřeni na prodej produktů jako Azure a Office 365. V asociaci IAMCP také došlo k převzetí některých firem partnery, což vedlo k tomu, že v asociaci zbylo pouze několik málo firem. Zároveň Microsoft už není tolik zapojen v rámci IAMCP, a to zejména proto, že soustřeďuje svou podporu především na partnery, kteří mu dodávají produkty.

Skupina, do níž patřím, je spíše informační než lobbistická. Zaměřuje se převážně na úroveň Evropské unie, pravidelně navštěvujeme Brusel a komunikujeme s našimi poslanci. Poskytujeme jim dostatek informací z oblasti IT, abychom jim umožnili lépe se orientovat v plánovaných událostech a vývoji digitálního trhu.

Moje druhá klíčová aktivita je zásadní. Jedná se o Leurning Leading Partners Association (LLPA), což je asociace, která sdružuje nejvýznamnější firmy v oblasti vzdělávání z celého světa. Začali jsme s působením ve střední a východní Evropě, postupně jsme rozšířili spolupráci i na západní Evropu a nakonec jsme začali přijímat partnery i z dalších kontinentů. Klíčovým kritériem pro členství v této asociaci je vždy to, že firma musí být největší a nejvýznamnější v dané zemi, což zajišťuje, že jsou zastoupeni pouze vedoucí představitelé ve svých oblastech. Statisticky pokrýváme přibližně 30 % celosvětového IT vzdělávání, což nám poskytuje velkou sílu při vyjednávání s partnery.

Vybavujete si období, která byla pro Gopas obtížná a kde jste museli hodně zabrat, neboť došlo k velkým změnám na trhu? Nemyslím covid, spíše události jako to, že některý z partnerů změnil obchodní politiku a vy jste museli zásadním způsobem reagovat?

V roce 2008 jsme čelili významné finanční krizi, která ovlivnila i naše partnery. Přestože jsme byli svědky úsporných opatření ze strany našich zákazníků, podařilo se nám v té době významně inovovat a představit nové produkty. Zvláštní důraz jsme kladli na oblast IT bezpečnosti, protože jsme si uvědomili, že během krizových období vzrůstá kybernetická kriminalita.

Díky informacím ze zahraničních firem a spolupráci se specializovanými dodavateli jsme získali autorizace a angažovali lektory s hlubokými znalostmi. Navíc jsme investovali do komplexních školení a pravidelných návštěv zahraničních konferencí, což nám přineslo nové poznatky a inspiraci.

I přes úsporná opatření v oblasti školení jsme pozorovali, že firmy najednou nacházejí rozpočet na IT bezpečnost kvůli nárůstu kybernetických hrozeb. Tato změna ve vnímání bezpečnosti nám pomohla ustát krizi a posílila naši pozici na trhu. I když nové vzdělávací portály od vendorů mohou být populární v Americe, v Evropě se stále preferuje osobní interakce a hodnotné zážitky z tradičních školení.

Kam nyní směřuje GOPAS? Jaké jsou vaše krátkodobé, ale i střednědobé cíle?

Chceme nadále poskytovat našim zákazníkům komplexní zážitek, aby se u nás cítili dobře a odcházeli s pocitem, že skutečně něco nového získali. Snažíme se vytvořit výrazný rozdíl mezi tím, když si zakoupí standardní video obsah jinde a když se k nám přijdou vzdělávat.

V rámci této snahy hledáme nové prostory, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout ještě lepší prostředí. Pracujeme neustále na inovacích v kurzech, abychom se odlišili od běžného obsahu a měli vlastní originální obsah, který bude pro naše zákazníky atraktivní.

Investujeme do vybavení a snažíme se mít co nejlepší hardware pro online kurzy, aby naši zákazníci neměli žádné problémy. Poskytujeme jim také další přidanou hodnotu, například zdarma přístup k dalším zdrojům nebo labům, které rozšiřují jejich možnosti.

Náš cíl je, aby každý náš kurz nabízel nejen výukový obsah, ale také dodatečné výhody, které zákazník ocení. Snažíme se vytvářet prostředí, kde se lidé těší na vzdělávání a kde je zajištěna kvalita na všech úrovních.