Martin Ptáček, Coders Lab: Studium IT dělá lidi lepšími

Rozhovor s Martinem Ptáčkem, CEO, Coders Lab CZ & SK

Společnost Coders Lab je relativním nováčkem na českém trhu IT vzdělávání. Má však mnohaleté kořeny v podobě mateřské společnosti Coders Lab Poland. Cílem společnosti je podpořit motivované začátečníky na cestě k úspěšné kariéře v oblasti IT. Nabízí komplexní vzdělávací programy, které účastníky připraví na pozice juniorních specialistů v IT firmách. CEO české pobočky Martin Ptáček v rozhovoru prozradil, proč se věnuje právě profesnímu vzdělávání a jak nejen kurzy, ale i mentoring pomáhají studentům najít uplatnění na trhu práce.

Martin Ptáček, CEO, Coders Lab CZ & SK

Představte vzdělávací společnost Coders Lab, prosím.

Jsme IT akademie a zaměřujeme se na poskytování komplexních a intenzivních kurzů, které umožňují nováčkům stát se v oblasti IT profesionály na začátečnické nebo junior úrovni. Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby byly komplexnější než běžné krátkodobé kurzy dostupné na trhu. Kromě hlavních kurzů nabízíme i specializované moduly, jako jsou například Excel, JavaScript či React

Při návrhu těchto kurzů jsme vždy měli na paměti, že naším cílem je připravit studenty na pozici juniora v oboru IT. Kariérní cesta začíná právě touto pozicí, a proto studentům poskytujeme veškeré potřebné materiály a dovednosti, aby mohli úspěšně nastoupit do pracovního procesu v IT firmách. Proto jsou naše komplexní kurzy pojmenovány podle finální pozice, ke které směřují.

Vypozoroval jsem, že mnoho lidí na trhu volí cestu krátkodobých kurzů, jako jsou například CSS (Cascading Style Sheets - kaskádové styly - jedná se o formátovací jazyk, pomocí kterého je možné vytvořit vizuální reprezentaci HTML stránky. - pozn. redakce), SQL (dotazovací jazyk pro práci s daty v databázi, pozn. redakce) nebo třeba JavaScript (programovací jazyk pro vytváření dynamických webových aplikací, pozn. redakce), a snaží se následně najít zaměstnání. Bohužel, tyto krátké kurzy často neposkytují dostatečné znalosti a dovednosti potřebné pro start kariéry, zejména v dnešní době, kdy čistý JavaScript už nestačí a je třeba znát frameworky, jako je React, nebo Django. Avšak takový rozsah výuky vyžaduje delší časovou investici a to je například půlroční víkendový kurz.

Naším cílem je tedy pomoci studentům dosáhnout svých profesních cílů a změnit svou kariéru. Tímto způsobem získají flexibilitu, slušné nebo nadprůměrné příjmy a možnost růstu. IT firmy potřebují inteligentní jednotlivce, a právě tuto šanci jim chceme poskytnout.

A jak si vás zmíněný nováček najde? Kde zjistí, že potřebuje kurz právě od vás?

Máme několik komunikačních kanálů, které využíváme pro komunikaci s našimi klienty, a to jak prostřednictvím sociálních sítí, tak také online obecně. Klademe důraz na náš referenční program. Nejedná se o oficiální program, spíše se zakládá na doporučeních mezi účastníky. Zkušenosti z našich kurzů jsou zatím velmi pozitivní, a proto si ceníme doporučení od těch, kdo naše kurzy již absolvovali.

Jedním z dalších důležitých aspektů je, že v rámci kurzu si účastník nejen obohacuje své znalosti, ale také vytvoří vlastní projekt do portfolia nebo konkrétní ukázky svých dovedností. Tu mu dává možnost lépe prezentovat svou práci a schopnosti potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům. Tím si náš student výrazně zvyšuje své šance na úspěch na trhu práce.

Jaká je podle vás optimální délka kurzu, aby to opravdu mělo smysl?

Máme v nabídce základní kurz, který označujeme jako "Manual Tester". Tento kurz trvá několik týdnů, přičemž při víkendové, či večerní formě je to o něco delší doba, zatímco při intenzivní denní formě trvá 3 týdny. Jedná se o vstupní pozici do oblasti IT, kterou může vykonávat prakticky kdokoli s trochou analytického myšlení, základní znalostí angličtiny a schopností soustředit se a provádět systematické úkony pro nalezení chyb.

Tato pozice nevyžaduje předchozí zkušenosti ani znalosti v oblasti IT, což umožňuje lidem vstoupit do tohoto odvětví. S nadsázkou říkáme, že je to nejrychlejší zkratka k IT. Pro mnohé představuje tuto pozici výchozí bod, odkud mohou po několika měsících nebo roce pokračovat v jiných rolích, jako jsou týmoví vedoucí v testování, automatizované testování, práce s týmy nebo projektoví manažeři. Stojí za zmínku, že naši studenti jsou obvykle jednotlivci, kteří již mají nějaké předchozí zkušenosti či dovednosti. Doba trvání našich kurzů se liší, od několika měsíců u kratších až po 6 měsíců u těch delších.

Kurzy jsou tedy vhodné pro kohokoli? Nejen pro mladé, kteří teprve vstupují na pracovní trh?

Naše kurzy jsou vhodné pro mladé lidi i pro ty, kteří mají za sebou již nějakou kariéru. Pracujeme s maminkami na mateřské, studenty po škole, s lidmi, kteří manuálně pracují, ale mají vztah k počítačům a i s lidmi, kteří mají za sebou často úspěšnou kariéru, ale z nějakého důvodu se chtějí posunout do IT. Hlavními důvody pro toto rozhodnutí bývají lepší profesní příležitosti a flexibilita. 

Naši studenti za sebou často mají již úspěšnou kariéru. Jde o lidi s bohatými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů nebo jiných profesích, které se pro různé důvody rozhodli změnit. Obvykle se jedná o lidi, kteří narazili na určitá omezení, například v oblasti státní správy, kde platové struktury neodpovídají skutečné hodnotě práce.

Kombinace nově nabyté zkušenosti a té, kterou již člověk má, může vytvořit zajímavý mix dovedností, který může být velmi atraktivní pro konkrétní firmy na trhu. Měl jsem příležitost hovořit s jednou paní, která dříve pracovala jako manažer v bance a nyní se věnuje datové analýze. Je fascinující, jak dokáže využít své znalosti z oblasti bankovnictví a manažerského prostředí při analýze dat. 

Mají studenti nějakou možnost finanční podpory, například z dotačních titulů?

V současné době je možné získat až 50.000 Kč na rozvoj digitálních dovedností. Jde o celoevropskou iniciativu zaměřenou na zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu. V České Republice žádosti vyřizuje Úřad práce ČR.

Rádi studentům pomůžeme se získáním této dotace a provedeme je celým procesem od podání žádost až po úspěšné vyřízení. Mnoho lidí má nesprávnou představu o tom, že musí být nezaměstnaní, aby mohli žádat o určité dotace. Je důležité si uvědomit, že aktuální podpora digitálního vzdělávání je dostupná i pro lidi, kteří jsou zaměstnaní nebo jsou na mateřské dovolené. Podporu může dokonce získat i živnostník. Ti všichni mohou žádat o tuto podporu, aniž by byli na Úřadu práce ČR. Ten slouží spíše jako distribuční orgán těchto finančních prostředků.

Mimo to máme také další možnosti financování, jako jsou půjčky, odklady a splátkové plány. Jsme flexibilní a snažíme se přizpůsobit naše nabídky potřebám jednotlivých klientů, takže ceny a platební podmínky kurzů lze přizpůsobit individuálně. Chceme, aby se každý, kdo má zájem o naše kurzy, mohl do nich zapojit.

Jak konkrétně kurzy probíhají?

Kurz začíná tzv. "preworkem," což představuje přípravný proces na samotný kurz. Tato příprava trvá obvykle první 2 týdny. Během tohoto období mají účastníci příležitost se seznámit s nezbytnými informacemi a dovednostmi, které budou potřebovat na začátku kurzu a zároveň si nainstalovat a nastavit všechny potřebné programy do počítače.

Prework je v podstatě forma samostudia, a pro usnadnění tohoto procesu používáme LMS systém (Learning Management System). Tento systém zahrnuje několik etap, včetně právě preworku, a účastníci si mohou v rámci něj nainstalovat různé potřebné aplikace a nástroje. Pomáhá jim se lépe připravit a získat potřebné znalosti, aby mohli na kurzu úspěšně startovat.

Na začátku kurzu probíhají uvítací hodiny a poté kurz pokračuje podle již předem stanoveného harmonogramu. Denní kurzy se konají od devíti do pěti, víkendové kurzy obvykle celý den od devíti do pěti každý druhý víkend, a máme také večerní kurzy, které trvají tři hodiny večer, zhruba 3 dny v týdnu.

V současné době probíhají všechny naše kurzy online. Účastníci se připojují a živě naslouchají lektorovi, který vyučuje. Nedílnou součástí kurzů je mentoring, který hraje klíčovou roli v tom, aby všem účastníkům bylo vše jasné a aby se vyhnuli jakýmkoliv problémům. Mentoring je poskytován prostřednictvím platformy Slack, kde účastníci mohou mentory kontaktovat, pokud mají nějaký problém nebo potřebují radu. Takto se zajistí interaktivní a živá výuka.

Které kurzy jsou nyní nejžádanější?

Nejžádanějšími jsou kurzy Manual Tester a  Data Analyst. Tato povolání nyní ovládají trh a jsou vysoce ceněna, protože firmy potřebují expertní znalosti, které tyto profese nabízejí. Znalosti, které se učí v těchto konzervativních analytických rolích, mají široké využití a lze je uplatnit v různých typech analýz, zpracování dat, automatizace a tvorbě reportů. To znamená, že můžete nabídnout firmám řadu produktivních služeb.

Tyto znalosti mají pro firmy obrovskou přidanou hodnotu, protože na základě analýz a reportů mohou lépe a rychleji rozhodovat. Díky nim mohou objevit změny, vidět dopady svých minulých rozhodnutí a zlepšit svá rozhodovací procesy, ať už se jedná o obchodní, nebo marketingová rozhodnutí. Tím pádem jsou ochotny přijímat vyšší riziko, protože rozumí reálným dopadům svých kroků. Díky tomu se firmy mohou rychleji rozvíjet a dosahovat úspěchů. Tímto způsobem lze říci, že datový analytik pomáhá firmám stát se inteligentnějšími a rychleji rostoucími organizacemi.

Zjišťujete u svých studentů, zda po absolvování kurzu našli uplatnění na trhu práce?

Zajímá nás, samozřejmě, jak si naši studenti vedou v praxi. Kontakt se studenty udržujeme i po dokončení kurzu.

Jaká byla vaše cesta k založení společnosti Coders Lab?

Začal jsem zhruba před 25 lety jako kodér a grafik v jedné reklamní agentuře. Časem jsem pronikal do IT průmyslu a pracoval s různými klienty. Po několika letech jsem se pustil do vlastního podnikání. Založil jsem a řídil postupně několik firem, například společnost Elevator, zaměřenou na vývoj webových aplikací anebo analytickou webovou firmu Cross Masters. Vlastně jsem nikdy nebyl zaměstnán na plný úvazek, protože jsem si vždy dělal to, co mě bavilo. Také jsem spoluzaložil start-up Roivenue, analytický nástroj pro e-shopy sledující jejich výkonnost a výkon marketingu.

S mladými lidmi a juniory pracuji velmi rád. Před studiem na vysoké škole jsem vedl skautský oddíl, což mě naučilo spolupráci s lidmi a práci v týmu. Tyto zkušenosti mě připravily na budoucí výzvy. V tomto ohledu mám blízký vztah ke vzdělávání. Za svou kariéru jsem zažil spoustu lidí, kteří se se vrhli do nové specializace a velmi rychle doslova vyrostli před očima. Z toho mám vždy radost. Věřím, že tato touha po změně a růstu, ať už jde o flexibilitu, finanční úspěch, nebo osobní naplnění, je výjimečně inspirující.

Jak je to se zkouškami u vašich kurzů?

Naše kurzy jsou završeny zkouškou, nebo vytvořením osobního projektu. Kurz pro manuální testery lze navíc završit zkouškou ISTQB. Jde o standardizovanou zkoušku oborové organizace, která sdružuje profesionální manuální testery. Tato organizace zajišťuje určitou míru standardů a kvality ve světě manuálního testování, což je důležité. U kurzů programování a datové analýzy klademe důraz na zpracování osobních projektů více než na výstupní zkoušku. 

Když naši studenti hledají zaměstnání, učíme je, že musí prezentovat ukázky své práce a představit své dovednosti potenciálním zaměstnavatelům. V praxi se často stane, že při výběru uchazečů na pozice se na ně dívá jak někdo z HR oddělení, tak i technický pracovník. To je proto, aby bylo zajištěno, že vybraný uchazeč má potřebné dovednosti a hodnotu pro firmu. Zaměstnavatelé se rozhodují, zda dát přednost juniorovi, nebo seniorovi, s ohledem na náklady a dobu, kterou trvá, než se junior stane plnohodnotným členem týmu.

Jak vždy zdůrazňujeme, je důležité, aby uchazeči přinášeli své projekty s sebou. Místo pouhých certifikátů nějaké agentury je klíčové, aby měli představu o projektech, na kterých pracovali. Nezáleží na tom, jestli je to jeden, dva nebo tři projekty. To, co je důležité, je, že dokážou detailně popsat, co v těchto projektech řešili, co je na nich zaujalo a jak by bylo možné je technicky rozvíjet. Tím, jak se s projekty poperou, prozradí, jak dokážou uvažovat a jaký mají potenciál. V zásadě jde o to, aby své schopnosti ukázali v praxi a to je ve většině reálných pracovních situací neocenitelné.

Proč je v dnešní době důležité vzdělávání v IT oblasti?

Čeká nás velká změna na pracovním trhu. Předpokládáme, že do roku 2030 zanikne přes 300 tisíc aktuálních pracovních míst a vznikne přes 500 tisíc nových pozic. Devadesát procent těchto nových pozic bude vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti nebo IT vzdělání. Zároveň s tím má v České republice alespoň základní digitální vzdělání jen zhruba 60 % lidí. To chceme změnit.

IT nás dělá i lepšími lidmi. Mám nedávnou zkušenost z Krkonoš, kde jsem se setkal s partou Bělorusů, kteří emigrovali do Polska. Během zajímavé debaty jsme se dotkli otázky, zda IT dělá lidi lepšími partnery. Všichni jsme se shodli, že když se člověk učí IT, rozvíjí strukturované myšlení a dovednosti komunikace. Učí se diskuzi, která je řízená a abstrahuje od emocí, směřující k dosažení společného cíle. To je to, co mnou rezonuje, protože IT vzdělání z nás zároveň činí i lepšími partnery. Se zkušenostmi práce v IT máme tendenci být otevřenější a lépe formulovat a argumentovat v diskuzích, a také lépe přijímat jiné názory.

Výzvy, kterými nás někdo konfrontuje, jsou zdravé a občas i naše ego musí ustoupit, protože daný problém je daleko důležitější než naše osobní přesvědčení. V týmu je podstatné zaměřit se na řešení společného problému, a zdá se mi, že schopnost a trénink v tomto směru dělají lidi kvalitnějšími i v reálném životě, i když se jedná o záležitosti hlubší povahy. Vzdělávání obecně lidi posouvá, je to skvělá investice do sebe.

Co je vaše konkurenční výhoda? V čem vnímáte rozdíl oproti jiným firmám?

Myslím si, že klíčovým rozdílem oproti jiným kurzům je, že naši účastníci opouštějí program s již vytvořeným portfoliem obsahujícím konkrétní projekty a dovednosti, které mohou sami nabízet. Co je zvláště zajímavé, je náš přístup k následné péči a upravování profilu pro nábor, což pomáhá účastníkům připravit se pro zaměstnání v oboru. Nejde jen o to, že je dokážeme efektivně připravit na trh práce, ale také o to, že po kurzu jim stále poskytujeme podporu.

Klademe důraz, aby účastníci odcházeli s konkrétními schopnostmi a projekty, které jim umožňují ihned nastoupit do práce, aniž by museli absolvovat další výcvik. U jiných kurzů to takto nebývá. Absolventi buď musí absolvovat další školení na úkor zaměstnavatele, nebo nemají dostatečné zkušenosti na to, aby na trhu práce obstáli.

To znamená, že můžete svým studentům pomoci třeba i s přípravou CV?

Přesně tak. Pro studenty máme připravený tzv. Career Lab, což je sada workshopů a služeb, které jim pomohou získat práci, o kterou mají zájem. Tato služba obsahuje job-huntingový kariérní workshop obsahující doporučení, postupy, tipy a triky pro komunikaci s HR specialisty, přesvědčivou sebeprezentaci a další zajímavé věci. Dále mají studenti možnost s námi vytvořit přehledný životopis, absolvovat tréninkový pohovor nanečisto v češtině, či angličtině a kariérní konzultaci. 

Je důležité si uvědomit, že hledání práce je jako projekt, nikoli sled náhodných aktivit. Měli byste si stanovit cíl, vědět, kam směřujete a poté systematicky postupovat. Stejně jako obchodník pracuje s klienty, měli by i naši studenti pracovat s potenciálními zaměstnavateli. Studenti, kteří k tomu takto profesionálně přistupují, dosahují úspěchu do 1 - 2 měsíců. Mnoho z nich získalo dobře placené pracovní pozice krátce po absolvování kurzu. 

Co Coders Lab chystá v brzké budoucnosti pro své studenty?

Pro příští rok máme v plánu rozšíření naší nabídky kurzů. Plánujeme realizovat opakovaně manuální testování, protože tyto kurzy zůstávají žádané. Máme také novinku v podobě kurzu zaměřeného na pozici Java Developer a návazný kurz manuálního testování Automation Tester. Čeká nás také expanze na Slovensko, kde vidíme také velký zájem o vzdělávání.