Jan Pavel, COMPUTER HELP: Umělá inteligence má potenciál zásadně změnit IT průmysl

Rozhovor s Janem Pavlem, vedoucím technických realizací ve společnosti COMPUTER HELP

Ing. Jan Pavel, vedoucí technických realizací ve společnosti COMPUTER HELP, která působí na českém trhu již více než třicet let, v rozhovoru pro HRNews.cz hovoří o tom, jak se firma vyrovnává s výzvami v oblasti IT a jaké inovace přináší do svých služeb. COMPUTER HELP se specializuje na obchod, školení, vývoj software a IT služby, přičemž klade důraz na individuální přístup a dlouhodobou spokojenost klientů. Jan Pavel zmiňuje, jak se firma adaptuje na měnící se požadavky trhu a jaký význam má pro firmu dlouhodobá udržitelnost vztahů jak s klienty, tak s vlastními zaměstnanci.

Jan Pavel, Computer Help

Jak byste představil COMPUTER HELP v několika větách?

COMPUTER HELP je etablovaná IT firma, která poskytuje školení, obchodní služby, IT a vývojářské služby. Jsme na trhu více než 30 let a máme za sebou mnoho skvělých projektů. Práce nás baví a doufáme, že jsme v ní úspěšní.

Jaká je vaše role ve společnosti a jak se vaše pracovní náplň vyvíjela?

Ve společnosti zastávám pozici šéfa technických realizací, což zahrnuje vedení softwarového oddělení a IT služeb. Jsme rozdělení na několik hlavních pilířů, z nichž se mě týkají IT služby a vývoj softwaru. Starám se také o specifické projekty, například pro Škoda Auto, které zahrnují IT i marketingové aktivity. V COMPUTER HELP jsem od roku 1999, kdy jsem začínal na letní brigádě, pracoval jsem jako podpora pro Microsoft hotline a postupně se vypracoval na svou současnou pozici. Vedu tým přibližně 15 lidí, polovina IT specialistů a polovina programátorů.

Jaké IT a vývojářské služby vaše společnost nabízí?

Naše IT služby jsou různorodé, od klasického outsourcingu až po specializované IT konzultace a implementace. Poskytujeme trvalý dohled a správu infrastruktury pro malé i velké firmy, které nechtějí nebo nemohou udržovat vlastní IT oddělení. V oblasti vývoje softwaru se zaměřujeme na zakázkový vývoj aplikací přesně podle potřeb našich klientů, což zahrnuje data management, ekonomické systémy a integraci cloudových služeb. Díky kombinaci těchto služeb dokážeme nabídnout kompletní řešení přesně na míru. Naše služby jsou převážně orientovány na infrastrukturu a základní IT služby, s důrazem na produkty Microsoftu, ačkoli realizujeme i rozsáhlé projekty s dalšími technologickými partnery.

Kdo je typický zákazník?

Typickými zákazníky jsou firmy s desítkami zaměstnanců, pro které se nevyplatí mít vlastního IT specialistu. Naši zaměstnanci zajišťují helpdesk, údržbu a rozvoj – de facto plní úkoly IT oddělení, avšak na dálku.

Jak velké firmy dokážete obsloužit v oblasti IT outsourcingu?

V podstatě jde o matematickou záležitost. U plného outsourcingu se obvykle ukazuje, že při počtu zaměstnanců kolem 100 se efektivita outsourcingu snižuje, protože množství požadavků je velké a je nutná nepřetržitá přítomnost IT specialisty. Typičtí zákazníci mají desítky počítačů a uživatelů. S hranicí zhruba 150 zaměstnanců už je potřeba mít buď naše služby trvalého dohledu, nebo vlastní IT oddělení. Ideální zákazník má mezi 30 a 50 zaměstnanci.

Jaké výhody přináší využití vašeho IT týmu oproti zaměstnání jednoho interního IT specialisty?

Naše služby poskytují značnou hodnotu, zejména když se vezme v úvahu, že jeden IT specialista má omezenou kapacitu a dovolenou, zatímco náš tým pokrývá široký rozsah expertíz a zákazníci získávají přístup k rozsáhlým znalostem celého týmu. V praxi to znamená, že pokud zákazník čelí nějakému problému, je velmi pravděpodobné, že naše týmy již podobné situace řešily. Nabízíme nejen technickou podporu, ale i konzultace, automatizace a specifická řešení včetně hardware a software.

Díky sdílení našich zdrojů mezi více firmami jsou také naše služby cenově výhodnější než full time interní IT specialista. Malé firmy do 10 zaměstnanců obvykle obsluhujeme ad hoc dle aktuální potřeby.

Jaký je hlavní rozdíl mezi vývojem softwaru ve vaší společnosti a běžným přístupem na trhu?

Naše společnost se zaměřuje především na zakázkový vývoj softwaru, což znamená, že tvoříme aplikace přesně podle specifikací a potřeb našich klientů. Na rozdíl od sériové výroby softwaru, kde se často pracuje s obecnějšími řešeními, my se věnujeme detailním a specifickým požadavkům, což zahrnuje data management, ekonomické systémy, skladové a reportingové systémy a další.

Jaké technologie nejčastěji využíváte ve vašich projektech?

Každý projekt je unikátní, protože potřeby našich zákazníků a systémů se často značně liší a jsou tedy těžko přenositelné. Ačkoliv se může zdát, že aplikace jsou podobné, obvykle je to dáno pouze stejným uživatelským rozhraním nebo logikou. Ve skutečnosti lze z předchozího systému využít pouze 10 % základních prvků, zatímco zbylých 90 % je nutné vyvinout znovu vzhledem k odlišné podnikové logice každé aplikace. Vytváříme aplikace pro Windows a naše paleta je širší než v oblasti IT služeb, ale i zde si musíme klást určité limity. Většinu našich projektů tvoří technologie Microsoft SQL, který je naším hlavním produktem, a dále implementujeme PHP a různé webové technologie, které jsou v současnosti velmi populární. Co se týče infrastrukturních prvků, zaměřujeme se na zvyšování dostupnosti a spolehlivosti systémů pomocí využívání API.

Jaký vliv mají cloudové služby na vaše projekty?

Cloudové služby nám umožňují poskytovat vysoce dostupné a spolehlivé řešení, která jsou zároveň flexibilně škálovatelná. Díky použití API můžeme jednoduše integrovat různé systémové komponenty, což značně zvyšuje efektivitu vývoje a snižuje nároky na údržbu.

Jaké specifické výhody přináší váš přístup k integraci a automatizaci pro klienty?

Kromě vývojářských služeb poskytujeme i konzultační a rozvojové služby. Zahrnují posouzení systémů, návrhy řešení a jejich validaci. Provádíme také oponentní analýzy, zda má navrhované řešení smysl. Specifickou disciplínou jsou integrační služby, včetně nástrojů pro migrace a integraci různých systémů. Vytváříme různé pomůcky a nástroje pro IT týmy, jako jsou automatizační skripty v PowerShellu, které zjednodušují a urychlují jejich práci. Tyto nástroje často souvisí s managementem dat a systémů. IT specialisté nás často žádají o vývoj nástrojů, které by automatizovaly pravidelné kontroly a posílaly výsledky e-mailem, což značně zvyšuje produktivitu.

Jaký proces musí zákazník podstoupit, když chce od vás software na míru?

Zákazník by měl mít jasně definované požadavky a očekávání, co od aplikace očekává. V případě, že má již zastaralý produkt nebo hledá nové řešení, je důležité, aby měl důkladně promyšlené, co od nového softwaru očekává. Prvním krokem je procesní analýza, která odhalí potřeby firmy a vnitřní procesy, které má software podporovat. Na základě této analýzy poté navrhneme software na míru.

Jaké informace potřebujete od zákazníka před zahájením vývoje?

Je důležité, aby nám zákazník řekl své potřeby, problémy a procesy, které chce software řešit. Zvláště důležité je, zda již zákazník nějaký systém používá, a pokud ano, jaké s ním má zkušenosti a co by chtěl vylepšit. Tyto informace jsou nezbytné pro úspěšné nastavení projektu a jeho následné fáze.

Jakým způsobem spolupracujete se zákazníky během vývoje aplikace?

Vývoj aplikace je interaktivní proces. Začínáme specifikací, která vymezuje všechny požadavky a etapy vývoje. Během vývoje pravidelně testujeme a předkládáme výsledky zákazníkovi k ověření a zpětné vazbě. Snažíme se být flexibilní a reagovat na nové požadavky nebo změny v průběhu projektu.

Jaké jsou nejčastější výzvy při vývoji softwaru na míru a jak je řešíte?

Jednou z hlavních výzev je ujistit se, že všechny požadavky a očekávání jsou jasně definované a obě strany jim rozumí. Často se stává, že požadavky se v průběhu projektu mění, takže musíme upravovat specifikace. Klíčem k úspěchu je udržovat otevřenou komunikaci a být připraveni na pružné řešení vznikajících problémů.

Jak se adaptujete na současné trendy v cloudových technologiích a kyberbezpečnosti?

S nástupem cloudových technologií a jejich integrací do běžného provozu došlo k výraznému posunu ve způsobu, jakým IT infrastruktury fungují. V devadesátých letech byla situace značně odlišná, a i když jsme tehdy předpokládali, že se technologický pokrok nemůže nadále zrychlovat, opak byl pravdou. Cloudové služby nám umožňují efektivněji řešit potřeby našich zákazníků, ačkoliv se ukazuje, že někteří zákazníci zvažují kvůli vysokým nákladům odchod z cloudu.

Kyberbezpečnost je dalším klíčovým aspektem, na který se zaměřujeme, zejména ve světle neustále se měnících hrozeb. Přestože technologie a nástroje se vyvíjejí, základní principy zabezpečení zůstávají neměnné a my se snažíme o jejich neustálé zlepšování a aktualizaci.

Jak hodnotíte současný vývoj v oblasti cloudových technologií a jaké výhody to přináší vašim zákazníkům?

Cloudové technologie nám umožňují nabídnout zákazníkům robustní, bezpečná a spolehlivá řešení. Přestože jsme svědky určitého 'zklidnění' v oblasti cloudového „hypu“, naše zkušenosti ukazují, že správně nastavené a spravované cloudové služby přinášejí značné benefity. To zahrnuje nejen zjednodušení IT infrastruktury, ale i zlepšení její dostupnosti a bezpečnosti. Na druhou stranu, jak už jsem zmiňoval, některé firmy chtějí cloud z finančních důvodů opustit, což signalizuje, že cloud není univerzální řešení pro všechny.

Jak se vypořádáváte s neustálými změnami v kyberbezpečnosti a jak chráníte své klienty?

Kyberbezpečnost je pro nás prioritou a věnujeme se nejen ochraně infrastruktur, ale i vzdělávání uživatelů. Snažíme se udržet krok s nejnovějšími bezpečnostními praktikami a neustále aktualizujeme naše systémy a protokoly. Naším cílem je minimalizovat rizika a zabezpečit, aby naše řešení byla co nejodolnější vůči potenciálním hrozbám. Uživatelská bezpečnost je složitější téma, protože mnoho zabezpečení závisí na chování jednotlivců, což je oblast, kterou neustále monitorujeme a snažíme se na ni reagovat flexibilně.

Jaká jsou hlavní bezpečnostní rizika spojená s cloudovými technologiemi?

Největšími riziky jsou neaktualizované a nezabezpečené systémy, které mohou být zranitelné vůči útokům. Naše strategie spočívá v pravidelném posuzování a aktualizaci bezpečnostních protokolů, aby byla rizika minimalizována. Dále se zaměřujeme na to, aby byly cloudové služby nastaveny tak, aby odolávaly pokusům o útoky, čímž zvyšujeme celkovou bezpečnost provozu našich zákazníků.

Jaký je váš názor na umělou inteligenci a její dopad na současné informační prostředí?

Umělá inteligence je dnešním velkým trendem, který má potenciál zásadně změnit IT průmysl. Ale přestože přináší technologické inovace, vnímám její přínosy jako sporné a snadno zneužitelné, zvláště v kontextu množení nekvalitního obsahu. Díky snížení nákladů na produkci obsahu dochází k tzv. informační inflaci, což může vést k zahlcení prostoru nekvalitním obsahem a snížení jeho hodnoty.

Jaké výzvy přináší současný rychlý rozvoj umělé inteligence?

Současný rozvoj umělé inteligence představuje výzvy v rozeznávání validního obsahu od nevalidního, což komplikuje jakýkoliv proces rozhodování založený na informacích. Existuje riziko, že s rostoucím množstvím automaticky generovaného obsahu bude stále těžší odlišit pravdivé informace od těch, které jsou produktem AI bez hlubšího porozumění problematice.

Jaké jsou potenciální negativní důsledky využívání AI ve vašem oboru?

Jedním z hlavních rizik je možnost, že AI začne konzumovat a reagovat na své vlastní výstupy, což by mohlo vést k zavádějícím nebo nepřesným informacím. Naše strategie spočívá v pečlivém výběru dat a metod, které AI používá, aby se minimalizovala možnost chybných výstupů. Současně je klíčové udržovat lidskou kontrolu a přehled nad procesy, ve kterých AI vystupuje.

Jak se připravujete na budoucí vývoj v oblasti umělé inteligence?

Aktivně sledujeme vývoj technologií a testujeme nové přístupy, aby bylo možné efektivně integrovat umělou inteligenci do našich procesů, aniž by to negativně ovlivnilo kvalitu našich služeb nebo výstupů. Současně se snažíme vzdělávat naše týmy o potenciálních rizicích a výzvách spojených s AI, aby byly připraveny čelit novým situacím, které mohou vzniknout.

Můžete uvést důvody, proč by se zákazníci měli obrátit právě na vaši firmu a co vás odlišuje od konkurence?

Naší hlavní výhodou je stabilní tým a dlouhodobé vztahy se zákazníky, které trvají desítky let. Toto považujeme za důkaz, že naše práce přináší oboustrannou spokojenost a hodnotu. Naším cílem není být korporátním gigantem, ale udržet si neformální přístup, díky němuž je naše práce zábavou. Přinášíme individuální řešení, která respektují specifické potřeby každého zákazníka a jsou založena na hlubokých znalostech a zkušenostech našeho týmu.

Jaký přístup preferujete při výběru nových zaměstnanců a jak to ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb?

Vybíráme typy lidí, kteří se hodí pro naši práci, což znamená, že klademe důraz na osobnostní rysy, nejen na odborné znalosti. Věříme, že lidský přístup a emoční inteligence jsou pro úspěch v IT oboru také důležité, na rozdíl od pouhého spoléhání na umělou inteligenci, která by nemohla nahradit lidské schopnosti v dlouhodobém a osobním přístupu k řešení problémů.

Jaké jsou vaše plány do budoucna ve vztahu k rozvoji a adaptaci na nové technologie?

Nemáme ambice stanovovat technologické směry, ale spíše efektivně reagovat na požadavky trhu a potřeby našich zákazníků. Klíčové je pro nás neustále rozvíjet znalosti a schopnosti našeho týmu, aby byly v souladu s nejnovějšími technologiemi a postupy. V IT se stále něco děje a my jsme připraveni se adaptovat a inovovat, abychom poskytovali služby, které skutečně pomáhají našim zákazníkům růst a být úspěšnými v neustále se měnícím technologickém prostředí.

Společnost COMPUTER HELP byla založena v roce 1993 a poskytuje komplexní služby v oboru IT – počítačové kurzy pro běžné uživatele i počítačové profesionály, prodej software a licenční poradenství, technická podpora a správa sítí, programování aplikací a vývoj webů, prodej a pronájem hardware včetně operativního leasingu. Je mimo jiné Silver Partner společností Microsoft a ESET, HPE Business Partner, GFI Partner a certifikovaný partner společnosti Adobe Certified Reseller. Její filozofií je profesionalita, důslednost, orientace na přání zákazníka a dobrá relace mezi kvalitou a cenou námi nabízených produktů a služeb.