Manual tester musí mít cit pro detail a schopnost pečlivě analyzovat

Rozhovor s Patrikem Labičem, lektorem ve společnosti Coders Lab, Manual testerem

Patrik Labič je lektorem ve vzdělávací společnosti Coders Lab a zároveň pracuje jako Manual tester pro sázkovou společnost. V rozhovor pro IT portál Abravito se podělil o své lektorské zkušenosti, vysvětlil, jaké dovednosti by měl mít účastník, který chce absolvovat kurz manuálního testera a také popsal, čím vším se vlastně manuální tester zabývá a jaká je jeho role při vývoji softwaru.

Patrik Labič, Coders Lab

Jaká byla vaše cesta k profesi Manual tester?

Práci jiných kritizují od malička :-). Ale profesí to pro mě začalo být, když jsem jako product owner ve startupu testoval nové funkce programu pro hoteliéry. Když covid nabral na obrátkách, byl jsem nucen změnit obor a šel jsem testovat automobily Škoda. Aktuálně testuji v back-end týmu ve Fortuně.

Jak začala vaše spolupráce s Coders Lab, děláte lektora i pro jiné společnosti?

Začátek mé spolupráce s Coders Lab byl pro mě zajímavým a přirozeným krokem. Hledal jsem part-time zaměstnání, které by mi nejen přinášelo osobní uspokojení, ale zároveň by mi umožnilo sdílet své znalosti a zkušenosti v oblasti vzdělávání. Když jsem narazil na Coders Lab a poznal jejich přístup k výuce a rozvoji IT dovedností, byl jsem nadšený. Aktuálně lektoruji exkluzivně pro Coders Lab.

Jaké jsou klíčové dovednosti a vlastnosti, které by měl mít manuální tester?

Důležitá vlastnost je cit pro detail. Schopnost pečlivě analyzovat každý aspekt aplikace a identifikovat i ty nejmenší anomálie je základem efektivního testování. Dále je potřeba, aby Manual tester dokázal myslet jako koncový uživatel. Tento pohled umožňuje odhalit potenciální nedostatky z perspektivy uživatele a zajistit, že aplikace poskytuje optimální uživatelský zážitek. Kromě toho je klíčová spolehlivost. Důvěra v to, že manuální tester provede testování systematicky a důkladně, je nezbytná pro dosažení kvalitního výsledku.

Jaká je role manuálního testera v procesu vývoje softwaru?

Jeho úkolem je fungovat jako revizní technik, který pečlivě prověřuje každou verzi softwaru, aby zajistil, že je bez chyb a bugů. Tím, že manuální tester přebírá kontrolu nad kvalitou a funkčností softwaru, pomáhá minimalizovat rizika spojená s nasazením nových verzí. Jeho práce zahrnuje důkladné testování aplikace z různých perspektiv, od simulace uživatelských scénářů až po ověření, zda vše funguje správně. Díky tomu je manuální tester klíčovým členem týmu, který pomáhá zajistit, že výsledný software je spolehlivý, bezpečný a uživatelsky přívětivý.

Jakým způsobem manuální testování přispívá k celkové kvalitě softwaru?

Jedním z hlavních přínosů je schopnost objevit chyby, na které by vývojář neměl dostatek času nebo by je přehlédl. Díky důkladnému prověření aplikace z různých úhlů pohledu a v různých situacích jsou manuální testeři schopni odhalit potenciální nedostatky, které by mohly vést k problémům ve funkčnosti nebo bezpečnosti softwaru. Navíc, manuální testování přispívá k ladění uživatelského zážitku. Testeři mohou identifikovat oblasti, kde je potřeba vylepšit uživatelské rozhraní nebo upravit design aplikace, aby byla používání příjemnější a efektivnější.

Může se i manuální tester dopouštět chyb

Někdy může být potíží takzvaná profesní slepota, kdy tester začne ztrácet svou schopnost vnímat software jako uživatel. Tento stav může vést k tomu, že tester přestane klást důraz na skutečné potřeby uživatelů a začne se zaměřovat pouze na technické aspekty testování. 

Jaké jsou nejčastější výzvy, kterým čelí manuální tester při práci na projektu?

Jednou z nejčastějších výzev, s kterou se manuální tester musí vypořádat, je odolání tlaku na konci projektu. V této fázi jsou všechny oči směřovány k testování a z každé strany se valí požadavky na opětovné testování, termíny se zkracují a zvyšuje se tlak ze strany managementu. Tester se musí snažit udržet klid a soustředit se na důkladné a efektivní provedení testů, i když je situace chaotická a stresující. 

Jak se mění role manuálního testera v souvislosti s trendem k automatizace testování?

Automatizace může převzít některé opakující se testovací úkoly a umožnit testerům zaměřit se na složitější a strategické oblasti testování. Nicméně, i přes tuto automatizaci zůstává manuální testování nezbytným prvkem procesu testování softwaru. Automatizace může zvládnout množství testů, ale nikdy úplně nenahradí lidskou intuici a kreativitu v testování. Manuální testování stále hraje klíčovou roli při odhalování komplexních chyb a poskytuje ucelenější uživatelský pohled na produkt. Optimální strategie spočívá v kombinaci obou přístupů.

Kdo se může stát Manual testerem?

Každý. Stačí mít cit pro detail, zájem o technologie a touhu po dosažení kvalitních výsledků. Role manuálního testera není omezena striktními požadavky na formální vzdělání nebo specifické dovednosti. Může se o ni ucházet kdokoli, kdo má chuť a odhodlání se naučit a zapojit se do procesu testování softwaru.

Převažují na kurzech spíše muži nebo se chtějí tomuto tématu věnovat i ženy?

Na kurzech se objevuje vyvážené zastoupení mužů a žen, což je velmi pozitivní, zvláště v kontextu, kde většinu IT týmů tvoří muži. Tento vyvážený poměr je velmi vítaný. Ženy totiž často přinášejí odlišný pohled na testování softwaru a mohou si všimnout chyb nebo nedostatků, které by muži mohli přehlédnout. Naopak, muži mohou přinést jiné perspektivy a zkušenosti, což vytváří bohatší a vyváženější pracovní prostředí. Proto je podpora a zapojení žen v oblasti manuálního testování nezbytná pro dosažení optimálních výsledků a rozmanitosti v IT odvětví.

Jak své kurzy koncipujete, co si účastník odnese za znalosti?

Naše kurzy jsou koncipovány s ohledem na požadavky majitele značky Coders Lab, což nám poskytuje jasný rámec pro obsah a strukturu výuky. I přesto, že je teoretická základna nezbytná, kladu velký důraz na praktickou část. Účastníci našich kurzů si odnášejí nejenom teoretické znalosti, ale také konkrétní dovednosti, které jsou přímo použitelné v jejich každodenní praxi.

Které části kurzu jsou z vašeho pohledu nejdůležitější?

Celý kurz považují za důležitý. Zvláště u juniorských pozic je důležité, aby kandidáti získali všeobecný přehled o oboru. Proto dáváme velký důraz na široké spektrum témat, která pokrýváme. Od základních principů testování a metodik až po praktické dovednosti a aplikace v reálném prostředí. A na reálné využití dovedností v praxe se také účastníci nejvíce ptají.

Jaké znalosti by měli před účastí na kurzu účastníci mít?

Minimální znalost angličtiny je pro účastníky tohoto kurzu nezbytná. Bez této dovednosti je těžké se v IT oblasti efektivně pohybovat. Samotný kurz je sice vyučován v češtině, ale jak je obvyklé v praxi, veškeré studijní materiály a podklady jsou v anglickém jazyce.

Kterou z částí školení máte nejraději?

Můj osobní favorit mezi částmi školení je bezesporu SCRUM a POSTMAN. Práce s metodologií SCRUM mě fascinuje svým agilním a efektivním přístupem k řízení projektů a organizaci práce v týmu. S POSTMANem pak rád pracuji, protože mi umožňuje efektivně testovat API a automatizovat procesy, což přináší značné úspory času a zvyšuje kvalitu výsledků. Tyto části školení mi poskytují inspiraci a nové nástroje, které mohu okamžitě začít využívat ve své práci.

Školíte prezenčně, nebo online, kterou formu preferujete?

Celý kurz je koncipován jako online školení a tuto formu výuky upřednostňuji. Online výuka mi umožňuje efektivně přenášet znalosti a dovednosti skupině lidí, kteří by se jinak možná nikdy nesetkali, a to zejména z geografických důvodů. Tímto způsobem můžeme mít účastníky z různých míst, kteří přinášejí různorodé perspektivy a zkušenosti do výuky. Online formát umožňuje flexibilitu pro účastníky, kteří si mohou přizpůsobit výuku svému časovému harmonogramu a zároveň využít komfortu vlastního domova či pracoviště.

Využíváte ke své práci lektora AI? Jaký je váš pohled na umělou inteligenci?

Využívám Chat GPT, to beru jako “vytuněný” Google. Je to evoluce a nebojím se jí. Ale vnímám rozdílné názory na AI. Někdo se obáva “terminátora”, zastává názor, že lidstvo přestává myslet apod. Vše se dá využít k dobrým, ale také k nekalým účelům. 

I nůž můžete využít k výrobě chutné večeře, nebo může být nástrojem neštěstí. Takže je to pouze o tom, jak tyto technologie bude lidstvo použivat… a zde jsou možná obavy na místě. 

Na co se v budoucnu nejvíce těšíte z pracovního hlediska?

Po skončení aktuálního kurzu nastupuji na kurz automatizované testování. Těším se na tento upgrade svých znalostí, který mi umožní posunout se dál ve své kariéře a získat nové dovednosti v oblasti testování softwaru. Automatizované testování je pro mě zajímavou výzvou a představuje možnost rozšíření mého profesního repertoáru.

O Coders Lab

Hlavním cílem společnosti Coders Lab je motivovat začátečníky v jejich cestě směrem k úspěšné kariéře v oblasti IT. Společnost poskytuje komplexní vzdělávací programy, které pečlivě připravují účastníky na pozice juniorních specialistů v IT firmách. Programy vychází z mnohaletých zkušeností mateřské společnosti Coders Lab Poland.