Tomáš Drbal, BTL: Vysoce inovativní technologie jsou pro nás klíčové

Společnost BTL Medical Technologies se zabývá výzkumem a vývojem nových technologií a zdravotnických přístrojů, které dodává do celého světa. Pro dobré fungování firmy jsou důležití IT a techničtí odborníci, kteří své práci nejen rozumí, ale jsou tvůrčí a nebojí se velkých výzev. Co je pro tuto práci klíčové vysvětluje v rozhovoru ředitel společnosti Tomáš Drbal.

Tomáš Drbal, ředitel společnosti BTL Medical Technologies s.r.o.

Čím se BTL Medical Technologies zabývá?

Jsme především vývojářská firma. Téměř pětina zaměstnanců jsou totiž IT inženýři. Vyvíjíme přístroje, které se vyvážejí do celého světa. Jde především o přístroje pro fyzioterapii, kardiologii a estetickou medicínu. 

Jak se aktuálně BTL daří? Můžete prozradit plány pro následující období?

Klíčový je pro nás trvalý růst. V prvé řadě je to růst obratu a ten se nám daří dlouhodobě ztrojnásobovat každé tři roky a to nám umožňuje rozšiřovat naše produkty, technologie a další služby. Jde o dlouhodobý nástroj rozvoje společnosti. Jinak řečeno, růst prodeje obracíme výhradně do investic do firmy a to do vývoje nových technologií. Zaměstnanci díky tomu poznávají stále nové a nové obory.

Která ze zmíněných technologií byla například ta poslední?

Asi rok a půl už investujeme do vývoje umělého masa, což je to trochu jiný obor než IT. Co se ale týká IT, tak jde o umělou inteligenci používanou na zpracování EKG záznamu, vysokovýkonné lasery pro medicínu a estetickou medicínu nebo informační systém Connect IN pro správu pacientských dat v nemocnicích. 

Kolik lidí BTL zaměstnává, v jakých regionech?

Celkově je nás už téměř 2 800 a to rozptýlených po celém světě. Dnes jsme mezinárodní firma obchodně působící ve více než 65 zemích světa, vznikli jsme v Čechách a zde máme stále nejsilnější vývojové a výrobní zázemí. Sekundární výroba je situována v již zmíněném bulharském Plovdivu. Naším firemním jazykem je angličtina. 

Co máte na starosti v BTL, jaká je vaše kompetence v rámci firemní hierarchie?

Do BTL jsem nastoupil už před 28 lety jako technik a doposud jsem měl v rámci své agendy na starosti nejen vývoj, ale také výrobní divize, jejichž součástí byly také týmy téměř 400 inženýrů ve vývoji, 650 lidí ve výrobě a 100 pracovníků v administrativě a dalších technických pozicích. V současné době působím jako strategický konzultant v rámci jednotlivých divizí. 

S jakými technologiemi v BTL pracujete, které jsou pro vás klíčové?

Ač jsme výrobci zdravotnických přístrojů, tak z pohledu technika se jedná o nepřeberné množství SW a HW technologií. Například výkonové lasery, mikrovlnné a krátkovlnné generátory, výkonové pulzní magnety, sběr a analýza EKG dat (EKG, EKG holter) s použitím umělé inteligence, mechanické robotické systémy jako je poslední produkt spinální dekomprese a další.

Co je z pohledu kandidáta váš mainstream?

To je určitě umělá inteligence, dalším směrem je digital health a telemedicína. Skloňovaným pojmem je také wellbeing. Lidem se také snažíme zpříjemňovat život a zvyšovat sebevědomí vývojem přístrojů pro estetickou medicínu.

BTL je firma známá mnoha inovacemi. Můžete jmenovat ty z vašeho pohledu zásadní?

Z posledních doby bych rád vypíchl technologii pulzního magnetu pro redukci a vyléčení inkontinence. EMSCULPT NEO je nejlepší přístroj na redukci tuků a současně budování svalů - body shaping. Výkonový laser s robotickým scannerem pro hojení měkkých tkání, mimo jiné ho lékaři používali pro hojení po covidu. Dále spinální dekomprese - uvolnění páteřních nervových struktur. 

Zástupci vývojového týmu při uvedení zdravotnického přístroje EMFACE v Miami.

Zástupci vývojového týmu při uvedení zdravotnického přístroje EMFACE v Miami.

Co bude technik dělat například u přístroje pro spinální dekompresi?

Bude navrhovat samotný přístroj. Na tuto práci je potřeba několik mechaniků, vývojářů hardware - někdo bude řídit motory, někdo navrhuje lehátko, další řídí softwarově tenze, které na člověka působí. Když se podíváme na software, tak jeho úkol tkví v tom, že přístroj bezpečně řídí napínání pacienta. Je tedy klíčové, aby zařízení nepřekročilo meze a regulace síly byla lineární. Je to SW a HW aplikovaný na tělo člověka. 

Když bych se zastavil u robotického skeneru, ten má za úkol skenovat určené místo laserovým paprskem, který má průměr kolem 10 mm, dané místo zahřát nebo vyburcovat k hojení. Dříve to dělala sestra ručně, nyní to za ní obstará robotické rameno se skenerem. Software řídí to, aby žádné místo nevystavil větší intenzitě. Musí si spočítat dráhu, vracení se, rychlosti atd. Musí zajistit, aby se paprsek nezastavil a pacienta neporanil. Musí detekovat všechny situace hardwaru, které by mohly vést k zastavení přístroje na jednom místě.

Jakým způsobem se věnujete rozvoji / vzdělávání v oblasti hard-skills / technologií?

Vzhledem k rozsahu technologií a produktů jsme všichni ve firmě v neustálém procesu učení. Před nějakou dobou jsme měli ve firmě diskusi, že nemáme vymezený čas na “práci” a zvlášť na “vzdělávání” a shodli jsme se na tom, že vzdělávání probíhá souběžně s prací a tak to chceme. Učíme se a hned to zkoušíme v praxi. 

Chyba je u nás vítaná, protože se na ní můžeme něco naučit. Pokud kdokoliv přijde s potřebou kurzu nebo učebních materiálů, tak na 99 % dostává pozitivní odpověď. Nemáme plány osobního rozvoje. Chceme, aby byli lidé sami aktivní. Aby přišli, řekli, kde cítí své rezervy, co je zajímá, co potřebují pro uplatnění v práci. Takto u nás probíhá diskuze o vzdělání. Ono nás to vlastně samo do procesu učení vtahuje, protože se setkáváme s novými věcmi a často ve  vývoji (v ČR či Evropě…) není žádný znalec, který by s danou problematiku měl zkušenosti. Učíme se “za chodu”.

Jak tedy pracujete s profesním rozvojem - kariérním růstem vašich lidí?

Jak jsem zmiňoval, mapy kariérního růstu pro každou pozici nemáme. Se všemi minimálně každý rok sedíme a nastavujeme individuální kroky rozvoje. Slovo individuální je pro nás klíčové, nechceme dávat lidi do stejných škatulek.

Jaké jsou požadavky na nové členy vašeho týmu z pohledu hard-skills? Můžete uvést konkrétní pozice?

Jde především o technický cit, logické uvažování a tvořivost. Z pozic mohu například uvést Konstruktér zdravotnických přístrojů nebo Senior vývojář C#.

Jaké způsoby práce využíváte (projektový management / agile), co vám to přináší a jaké jsou nároky na zaměstnance v tomto ohledu?

Často se na pohovorech na projektové pozice setkávám s dotazy typu, jaké metodiky používáme. A já odpovídám, že jde vlastně o kombinaci metodik, které jsou zrovna pro ten produkt vhodné, protože každý je jiný. Jeden má více zastoupenou složku výzkumu, jiný má více krizového managementu. Záleží také, co od přístroje očekáváme. Pokud potřebujeme, aby byl rychle na trhu, je to více o exekutivním managementu a podobně.

BTL Medical Technologies s.r.o.

Jak velké jsou projektové týmy a jak jsou organizovány?

Týmy tvoří 3 – 15 lidí. Klíčová je za nás práce pohromadě na jednom produktu, jen tak vzniká týmová synergie. Zkoušeli jsme i rozdělení dle odbornosti v místnostech, ale to se nám neosvědčilo, protože ti lidé pak nemají vztah k danému produktu, jen plní úkoly a vlastně netvoří nic, na co by mohli sáhnout a představit si to. 

Jak probíhá zapojení nového kolegy do chodu firmy?

Například nový technik se stane hned součástí vývojového týmu. Vybere se úkol, na který stačí a kolegové mu pomáhají. Seznámí se tak se zařízením, které tým vyvíjí a postupně se vším sžije. Proběhne samozřejmě klasické seznamovací kolečko, jak fungujeme vnitřně, jakou máme kulturu.

S jakou strukturou benefitů pracujete?

Benefity jsou u nás asi podobné, jako u ostatních firem. Jiní jsme asi v tom, že na vzdělávání máme neomezený budget a máme třeba celkem sympatický benefit “s kolegy na pivo”, kdy firma platí útratu týmu v restauraci. Důležitá je pro nás volná pracovní doba, kdy je klíčová dohoda s týmem. 

Je něco co byste chtěl dodat na závěr?

Myslím, že v pracovním životě jsou klíčové hlavně dvě věci. První je náplň práce - abych dělal, co mě rozehřívá a baví a aby výsledek k něčemu byl a dával smysl. Druhá je tým, naše parta, se kterou pracuji. Aby to byli lidi, se kterými si rozumím, mohl jim věřit, prostě aby mi s nimi bylo dobře.