PRINCE2 vychází v nové verzi. Co je v 7. vydání nového?

Proč PRINCE2 7?

PRINCE2 7 (7. vydání) právě vychází, předchozí verze byla vydána v roce 2017. Během posledních 6 let organizace používají k vývoji svých produktů stále více agilních rámců. Přestože PRINCE2 Agile existuje již delší dobu, musel PRINCE2 zohlednit agilitu jako součást svých základních komponent.

David Billouz

Dalším důvodem pro tuto novou verzi je, že PRINCE2 zůstává metodou od praktiků pro praktiky. Vzhledem k tomu, že se postupy v organizacích vyvíjejí, bylo zapotřebí vytvořit novou verzi PRINCE2.

PRINCE2 6. vydání nekladlo důraz na řízení zainteresovaných stran v projektech. V mnoha organizacích je řízení zainteresovaných stran a lidí klíčovým faktorem úspěchu projektu. Proto se PRINCE2 7 těmito faktory zabýval.

Stále více organizací začleňuje do svých strategií cíle udržitelnosti. Protože udržitelnost popisuje nejen environmentální část, ale také všechny cíle související se 17 cíli definovanými Organizací spojených národů. PRINCE2 se musel udržitelností zabývat i v projektovém řízení.

Komunikace je klíčovým faktorem úspěchu projektu. PRINCE2 má specifickou terminologii, která se musela vyvíjet, aby se maximalizovala šance, že si praktici PRINCE2 a další zúčastněné strany pracující na projektu budou vzájemně rozumět. Tento problém komunikace byl převzat do PRINCE2 7.

Co je v PRINCE2 7 nového?

Zde jsou hlavní nové prvky v PRINCE2 7:

PRINCE2 7 je metoda řízení projektů zaměřená na lidi: lidé jsou novým prvkem této metody, která nyní zahrnuje 5 prvků:

 • Kontext projektu (dříve projektové prostředí v 6. vydání PRINCE2).
 • Lidé: včetně řízení organizačních změn, řízení týmu a komunikace.
 • 7 principů.
 • 7 praktik (dříve známých jako témata v 6. vydání PRINCE2).
 • 7 procesů.

Udržitelnost je nový cíl výkonnosti projektu, který doplňuje následujících 6 cílů již popsaných v 6. vydání PRINCE2:

 • Přínosy
 • Náklady
 • Čas
 • Kvalita
 • Rozsah
 • Riziko

business je nyní novým termínem, který popisuje organizaci poskytující projektové pověření. Zákazník je specifický případ businessu, kdy je business v obchodním vztahu s dodavatelem projektu.

Prince2 6vs7

V PRINCE2 7 existuje 9 směrnice řízení:

 1. Řízení změn: zaměřuje se na řízení organizačních změn.

 2. Řízení přínosů: stejně jako v 6. vydání PRINCE2.

 3. Řízení obchodních vztahů: v kontextu obchodního vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem projektu.

 4. Řízení komunikace: jako v 6. vydání PRINCE2.

 5. Řízení digitálních technologií a dat: zaměřený na to, jak jsou nyní řízeny informace v celém ekosystému projektu.

 6. Řízení problémů: zaměřuje se na řízení problémů, které mají dopad na rozsah projektu.

 7. Řízení kvality: jako v 6. vydání PRINCE2.

 8. Řízení rizik: stejně jako v 6. vydání PRINCE2.

 9. Řízení udržitelnosti: zaměřený na výkonnostní cíl udržitelnosti projektu.

Zatímco PRINCE2 6. vydání popisovalo pouze 2 techniky, PRINCE2 7 popisuje techniky pro každý ze 7 postupů. Mezi tyto techniky patří např:

 • Techniky týkající se řízení projektového ekosystému.
 • Techniky související s určováním priorit, odhadováním časového pásma.
 • Techniky související s řízením rizik, jako je technika pre-mortem.
 • Techniky související s řízením problémů, jako je analýza kořenových příčin nebo Paretova analýza.
 • Techniky související s řízením postupu, jako jsou grafy typu "burn charts" nebo tabule Kanban.

Pro koho je PRINCE2 7 určen?

PRINCE2 7 je určen projektovým manažerům, vedoucím projektových kanceláří, agilním praktikům a všem, kteří v projektu zastávají roli podle PRINCE2. Aktuální termíny kurzu pak najdete zde.

 

O NH Prague Knowledge Centers

Nabízí širokou škálu kurzů v oblasti IT, bezpečnosti, řízení IT služeb (ITIL4), projektového řízení (PRINCE2, PMP) a kurzů v oblasti vedení a rozvoje obchodních dovedností. Školení lze absolvovat buď přímo v sídle společnosti v centru Prahy, nebo ve vámi zvolených prostorech.

NH Prague je česká společnost vedená lidmi z československé komunity. Klade důraz na potřeby firem i jednotlivců v České republice a na Slovensku.