Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Statistické zpracování dat v programu "R" - základní kurz

Kurzem Vás provede RNDr. Václav Čapek Ph.D.

Nezávislý konzultant a lektor v oboru finančního řízení, managementu, logistiky, informačních systémů astatistického zpracováni dat.  Má mnohaleté…

Základní info

Statistické zpracování dat je v dnešní době čím dál více potřebné a aktuální téma a to v mnoha oblastech vědecké, komerční i státní sféry.

Tématem našeho kurzu je výuka statistického zpracování dat v oblíbeném a volně šiřitelném programu "R".

Software "R" je freeware nástrojem pro statistické zpracování dat který konkuruje komerčním programům jako Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad. Účastníci kurzu se seznámí s prací v prostředí programu "R" a mohou tak ušetřit poměrně vysoké náklady, které by jinak vydali na pořízení komerčního statistického software.

V průběhu školení jsou jednotlivé metody statistického zpracování dat prezentovány na konkrétních příkladech z praxe a vysvětleny s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí.

Tento kurz nabízíme realizovat také formou Zakázkového firmního školení. V tomto případě může být výuka provedena i v software Statistica nebo Spss.

Osnova:

Vysvětlení základních statistických pojmů

Základy práce se statistickými daty v programu "R" (pro zakázková firemní školení případně Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad)

 • Získávání dat a jejich příprava pro statistické zpracování
 • Ukázky přehledného zpracování dat pomocí tabulek a grafů a jejich interpretace

Základy statistického testování hypotéz

Vysvětlení nejčastěji používaných statistických metod na praktických příkladech:

Statistické testy:

 • Jednovýběrový t test
 • Dvouvýběrový t test
 • Párový t test
 • Neparametrické testy

Statistická analýza:

 • Korelační analýza
 • Regresní analýza
 • Analýza kontingenčních tabulek
 • Analýza rozptylu (ANOVA)
 • Analýza přežití
 • Faktorová analýza
 • Shlukovací analýza
 • Korespondenční analýza
 • Analýza časových řad

Procvičení použití správné metody na konkrétních příkladech z praxe

 • Praktické ukázky v programu "R"

Diskuse, dotazy na závěr

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Analýza rozptylu v programu "R" - pokročilý kurz

Mnohorozměrná statistika v programu "R" - pokročilý kurz

Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako Zakázkové firemní školení přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.

Statistické zpracování dat v programu "R" - základní kurz

Vybraný termín:

4.10.2021  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.