VIRIDIS informační systémy, s.r.o.

Základní info

Školicí středisko VIRIDIS

www.pckurzy.cz

Specialista na firemní počítačové kurzy a kurzy pro veřejnost.
Více než 10 let tradice vzdělávání v oblasti výpočetní techniky.

Nabízíme tyto služby:

1)    Otevřené kurzy. Kurzy se konají v našich učebnách ve vypsaných termínech.

2)    Firemní školení. Místo konání kdekoliv po celé ČR díky naší mobilní notebookové učebně!

3)    Individuální výuka, konzultace. Intenzivní a efektivní forma výuky.

Jakým způsobem probíhají naše školení - forma výuky:

  • Naše společnost má dlouholetou tradici v provádění krátkodobých intenzivních školení se zaměřením nejen na samotné ovládání počítačových programů, ale zejména na osvojení nejčastějších pracovních postupů a typických případových studií. Naše školení se zaměřují na administrativní, kancelářskou a manažerskou práci, vrozsahu tematického určení jednotlivých kurzů.
  • Školení probíhá formou výkladu dané problematiky (tématu) s následným procvičením na konkrétních příkladech.
  • Příklady ke školení (pracovní návody a postupy, příklady, ukázky atd.), zpracované našimi lektory, obdrží účastníci velektronické podobě - mohou si je vždy na závěr školení nahrát (např. na flashdisc), dle dohody je poskytneme i na dalších nosičích (např. CD-ROM).

Ad1) Bližší informace - Otevřené kurzy

Výuka probíhá intenzivní formou, každý účastník má během kurzu k dispozici počítač.
Počet účastníků kurzu se pohybuje nejčastěji mezi 3mi až 6ti, je tedy zajištěn osobní přístup. Lektor se věnuje každému účastníkovi dostatečně individuálně.

Ad 2) Bližší informace - Firemní školení

Pro účely firemních školení nabízíme:

  • Místo konání kdekoliv po celé ČR díky naší mobilní notebookové učebně vybavené manažerskými notebooky HP a ASUS
  • Školení jsou prováděna vysoce kvalifikovanými lektory s mnohaletými zkušenostmi
  • Pro účely školení dodáváme vlastní výukové materiály. Výukové materiály jsou převážně v elektronické podobě. Obsahově se jedná o návody, pracovní postupy, ukázková řešení, případové studie a úkoly na procvičení.
  • Vašim požadavkům přizpůsobíme délku i obsah jednotlivých kurzů
  • Školení mohou být přednášena i v cizím jazyce (angličtina, němčina).

Ad 3) bližší informace - Individuální výuka, konzultace

Individuální výuka může probíhat dle našich osnov a v námi doporučeném rozsahu, nebo zcela dle požadavků zákazníka. Výuka může probíhat v naší učebně, nebo v prostorách zákazníka.

Individuální výuka či konzultace může být na základě dohody prováděna i v cizím jazyce (angličtina, němčina).

Kurzy

7.12.2022 3 300 Kč (+ 21% DPH) Praha 10
7.12.2022 3 300 Kč (+ 21% DPH) Online
8.12.2022 – 9.12.2022 3 950 Kč (+ 21% DPH) Praha 10
8.12.2022 3 950 Kč (+ 21% DPH) Online

Kontaktovat firmu VIRIDIS informační systémy, s.r.o.


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.