Arrow školicí středisko: Obhájili jsme prestižní status Check Point Platinum Elite ATC Partner 2024

Arrow školicí středisko nedávno úspěšně obhájilo prestižní status Check Point Platinum Elite pro rok 2024 v České republice. Prestižní status, který nám byl udělen, je výsledkem tvrdé práce, vynikajícího týmu lektorů a neustálého závazku k poskytování špičkového vzdělání. Toto ocenění není pouze formalitou, ale představuje pevnou záruku kvality a odbornosti našeho školicího střediska.

Obhájili jsme prestižní status pro naše školicí středisko Check Point Platinum Elite ATC Partner 2024

Tento úspěch nereflektuje pouze naše schopnosti, ale také posiluje naši pozici v oboru a zdůrazňuje naši oddanost odbornému vzdělávání.

1. Odbornost lektorů

Naši lektoři patří k nejlepším v oboru, a jejich odbornost a zkušenosti jsou klíčovými faktory, které přispěly k obhajobě našeho prestižního statusu. Jsme pyšní na to, že můžeme nabídnout účastníkům kurzy pod vedením těch nejlepších odborníků v dané oblasti.

V minulém roce se podílel na tvorbě kurzů Check Point Certified Troubleshooting a certifikačních zkoušek náš certifikovaný lektor Martin Raška.

2. Samotná interaktivní výuka

V našem školicím středisku klademe důraz na moderní a interaktivní výukové metody, které umožňují účastníkům efektivní a praktické získávání znalostí. Naše kurzy nejsou pouze teoretické, ale také prakticky orientované, což umožňuje studentům okamžitě aplikovat získané dovednosti.

3. Spokojenost účastníků

Pravdivá zpětná vazba účastníků a úspěchy po absolvování našich kurzů jsou pro nás nejcennější.

4. Zajímavé a aktuální kurzy

Stále sledujeme trendy a pružně reagujeme na měnící se potřeby trhu. Naše kurzy jsou tak koncipovány, aby účastníkům poskytly relevantní a aktuální znalosti, které jsou klíčové pro úspěch v jejich profesionální kariéře.
Již brzy se můžete těšit a využít nový odborný pokročilý kurz Check Point Certified Maestro Expert!

Obhájení prestižního statusu pro naše školicí středisko je pro nás závazkem pokračovat v poskytování nejvyšší kvality v oblasti odborného vzdělávání. Těšíme se na další úspěchy a možnost podporovat rozvoj našich účastníků v jejich profesním růstu.


Rádi Vám poradíme, neváhejte nás kontaktovat.

Obhájili jsme prestižní status pro naše školicí středisko Check Point Platinum Elite ATC Partner 2024