V létě roste riziko IT průšvihů ve firmách

Prázdniny a doba dovolených vnášejí do provozu firem jiný rytmus. Zaměstnanci se střídají na dovolených, přijímají se brigádníci na výpomoc, zapomenuté úkoly se často řeší nezabezpečenými komunikačními kanály z dovolených. Rizikem je komunikace ze soukromých zařízení i využívání veřejně dostupných počítačů v hotelech a kavárnách.

Dovolena pocitace

Riskantní práce z dovolené

Téměř každý se snaží odjet na dovolenou „s čistým stolem“, občas se v době jejich nepřítomnosti vynoří nedořešený úkol, potřebují kolegovi poslat důležitý dokument, zúčastnit se klíčového jednání i v době dovolené. I když se v posledních dvou letech firmy více soustředily na zajištění bezpečné vzdálené komunikace, v letních měsících se stále někteří zaměstnanci připojují nouzově, často nezabezpečenými kanály, ze soukromých zařízení.

„Soukromé telefony a tablety, které s sebou většina lidí na dovolené bere, nejsou ve většině případů tak dobře chráněné proti kybernetickým hrozbám. Nepodléhají totiž odborné správě IT oddělení, které si dává záležet na pravidelných aktualizacích a softwarové ochraně. Navíc jde často o zařízení, které slouží dětem ke hraní her a stahování obsahu. Mohou tedy obsahovat škodlivý software, který se po vstupu do firemního systému aktivuje a ohrozí jej,“ vysvětluje Michal Černý z Audiopro.

Dalším rizikovým faktorem je využití počítačů veřejně dostupných v hotelech nebo kavárnách. Zde stačí zanechat otevřené okno s komunikací, přístup do pracovního mailu nebo zapomenut USB v portu, a problém je na světě. Ani zde si nelze dělat iluze, že všechny hotely mají investice na profesionální správu a ochranu této techniky a softwaru.

Nedořešené procesy na pracovišti

V letních měsících často na pracovišti panuje snížená obezřetnost. Navíc některé činnosti mohou vykonávat brigádníci, kteří nebyli dostatečně proškoleni. Mohou tak vědomě i nevědomky ohrozit data i systémy firmy. Doba dovolených prověří také nastavení procesů a bezpečnostních pravidel ve firmě.

„Základem zajištění bezpečnosti ve firmě je správné nastavení procesů. Musí být jasné, k čemu mají konkrétní pracovníci přístup, jak mohou nakládat s daty, kam je mohou odesílat, ukládat. Ale také kdo se může pohybovat v prostorách firmy, kdo má přístup jednotlivým počítačům a zařízením, jak s nimi může nakládat. Stažení dat nebo instalace nevítaného softwaru může být dílem okamžiku,“ říká Ondřej Ševeček z Počítačové školy GOPAS.

Hackeři si dovolenou neberou

Léto už dávno není pro kybernetické útočníky dobou klidu. Testování odolnosti sítí v době, kdy jejich správa může být na dovolené, CFO fraud, tedy potvrzení maily vydávající se za příkazy managementu, zneužití nezabezpečené komunikace z dovolené, krádeže telefonů a notebooků obsahujících citlivá data. To jsou jen některé z technik, které mohou v době dovolených přímo poškodit firmy a jejich systémy. Jedním z nejúčinnějších způsobů obrany, ale stále zůstává vzdělávání zaměstnanců a jejich poučení v počítačové bezpečnosti.

„60 % všech úniků dat dnes způsobují vlastní zaměstnanci, ne hackeři snažící se prolomit systém. V drtivé většině případů jde o neúmyslné chyby pramenící z neznalosti či nepozornosti v letních měsících, kdy jsou pro to ideální podmínky. Pro předcházení těmto vnitřním hrozbám jsou klíčová tři základní opatření: správně nastavené firemní systémy, informovanost zaměstnanců a kvalitní bezpečnostní software. Firmy by se měly soustředit na takové aktivity, které minimalizují potenciální rizika – oddělení firemních a osobních účtů, nastavení práv na úrovni přístupu k souborům, šifrování a dvoufaktorové ověřování přístupů. V neposlední řadě zodpovědný přístup k okamžitému řešení zjištěných bezpečnostních incidentů,“ uzavírá Ondřej Ševeček z Počítačové školy GOPAS.