Masivní nárůst cílených útoků, deepfake i hacktivismus. Výhledy IT bezpečnosti nejsou radostné

Podle expertů společnosti AEC, lídra v oblasti kybernetické bezpečnosti, patřily ještě nedávno k nejčastějším hrozbám v kyberprostoru náhodné útoky. V současnosti však výrazně přibývá těch cílených, které jsou mnohem sofistikovanější. Trendem je kombinace nejrůznějších typů agresivních útoků stále diferencovanějších zločineckých skupin. Útočníci, kteří dnes mají k dispozici špičkové technologie včetně umělé inteligence, zároveň zdokonalují metody, jak dostat svoje oběti pod co největší tlak.

Maroš Barabas, AEC

Mezi nejobvyklejší typy útoků můžeme i nadále počítat phishing, došlo však k jeho výrazné proměně. Phishing se velmi zdokonalil. Rok od roku sledujeme, jak kvalita podvodných zpráv roste, a to včetně jejich grafické podoby. Útočníci už dnes dokážou naprosto věrně imitovat jakýkoli oficiální e-mail tak, že v dohledné době budou mít s rozpoznáním phishingu problém i poučení lidé, včetně odborníků z IT prostředí.

Došlo také k dramatickému nárůstu ransomwarových útoků, a to až o 200 procent oproti předchozím letům. Specialisté z AEC loni pomáhali bezprecedentnímu počtu napadených zákazníků. Zároveň s intenzitou se mění i povaha těchto útoků. Hackeři se více zaměřují na konkrétní důležitá místa napadených systémů, jako jsou síťové disky nebo zálohy.

Útočníci dnes fungují jako běžné společnosti, to znamená, že mají své dodavatele i zákazníky. To jim umožňuje větší specializaci. Díky tomu zdokonalují techniky samotného získání přístupu do infrastruktury své oběti, dodání malwaru, vydírání anebo praní špinavé kryptoměny na dolary či eura.

Pro firmy to znamená, že musí co nejrychleji změnit pohled na to, jak se účinně bránit. Očekáváme, že v následujících letech bude kladen stále větší důraz na Cyber Resilience. Tedy že firmy se předem přichystají na to, že na ně dříve či později bude veden útok, a budou mít připravenou strategii, jak se z toho útoku dokázat efektivně vzpamatovat.

Společnosti si nadále uvědomují nezbytnost školení zaměstnanců v kyberbezpečnosti za použití co nejúčinnějších vzdělávacích forem. Vedle toho však budou nuceny zdokonalovat i další bezpečnostní opatření, včetně většího důrazu na ověřování identity samotných aktérů (například přístup Zero Trust) a další navazující systémy centralizace identit, tzv. Identity-Centric Security. Zároveň uvidíme ještě výraznější adopci passwordless přístupů.

Změny se dají očekávat i ve větším důrazu na compliance, tedy na zajišťování souladu činnosti firmy s předpisy. Nová směrnice Evropské unie NIS2 o bezpečnosti sítí a informací se bude týkat zhruba šesti tisíc tuzemských společností.

Obrovský boom zažívá umělá inteligence. Pro hackery už dnes není složité dostat se k těm nejpokročilejším technologiím, které jim nabízejí mnohem větší možnosti automatizace včetně příležitosti využívat téměř neomezenou škálu jazykových mutací. To vše jim v konečné míře dává větší šance uspět díky mnohem rychlejším a údernějším útokům, včetně deepfake.

Velkým tématem začíná být hacktivismus a dezinformační kampaně. Válka na Ukrajině nám ukázala, že přibývá skupin, které se účelově organizují k útokům za nějakým cílem, například spustit kód, zahltit systém vybrané firmy a co nejvíce jí tím poškodit. Stále větší hrozbou mohou být pro firmy i vlastní lidé. Pokud je zaměstnanec frustrovaný, například svojí ekonomickou situací, snadněji uvěří nejrůznějším polopravdám a je ochotnější svému zaměstnavateli škodit, často s fatálními následky.

Dalším riziko představuje rychlý vývoj digitalizace a cloudových technologií, které jsou však kvůli nedůvěře z neznámého využívány starým zaběhnutým způsobem. Odborníci se shodují, že tento přístup budou muset firmy dříve či později přehodnotit a začít řešit bezpečnost API, ovšem řada z nich tak učiní až poté, co se stanou cílem útoku.

Není pochyb o tom, že před námi dnes stojí mimořádné výzvy. Řada řešení se tváří v tvář budoucím hrozbám ukazuje být už nyní slepými uličkami, mnohé technologie je třeba opustit a některé etapy přeskočit. Je tedy zřejmé, že pohled na dlouhodobější horizont nás nutí začít se dívat na problematiku IT bezpečnosti zcela novým způsobem.

 

O společnosti AEC

AEC patří již od svého založení v roce 1991 k předním poskytovatelům služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kvalita nabízených řešení se opírá o dlouholetou praxi v oblasti informační technologií a ověřené standardy, včetně legislativy EU. AEC pomáhá svým klientům řešit ty nejnáročnější bezpečnostní výzvy dneška a zorientovat se v nových produktech a technologiích. Společnost, mezi jejíž zákazníky patří finanční instituce, podniky z oblasti telekomunikací, utilit, ale i instituce veřejné správy, maximalizuje efektivitu svých opatření tím, že dokáže unikátním způsobem kombinovat přístupy a odbornosti etických hackerů, technologických inženýrů, konzultantů i zkušených auditorů. Vedle toho rovněž disponuje týmy pro specifický servis, jako je forenzní analýza, brandprotection, CSIRT a další, jejichž dostupnost je v České republice stále minimální. Od roku 2019 je AEC členem Aricoma Group, největšího ICT holdingu v regionu Česko-Slovensko. Členové Aricoma Group poskytují komplexní ICT služby pro firemní sféru a coby součást investiční skupiny KKCG jsou základem pro evropskou expanzi ICT aktivit této skupiny. Více se dozvíte na www.aec.cz.