MS Excel_pro začátečníky

Kurz na míru

Základní info

Excel patří do skupiny programů, které se říká tabulkové procesory nebo spreadsheety. Tabulkové procesory představují komplexní program pro řešení obecných vědecko-inženýrských výpočtů. Nabízejí nejen širokou škálu funkcí matematických, ale i statistických a finančních, nezanedbatelná je rovněž schopnost grafické prezentace dat i možnost provádět složitější odborné analýzy či rozbory.

Excel je v dnešním světě prakticky synonymem k tabulkám v elektronické podobě. Není proto s podivem, že je jeho znalost vyžadována u většiny pracovních pozic. Nejen, že zrychlí každodenní práci, ale umožňuje využívat nástroje, které z nepřehledné skupiny dat vytvoří přehledné a hezky vypadající sestavy.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen všem pracovníkům, kteří se chtějí naučit ovládat základní nástroje programu Excel na praktických příkladech, díky kterým si jednotlivé nástroje opravdu zapamatujete. Dále pracovníků, kteří v rámci pracovních postupů musí začít ovládat další tabulky a nové požadavky.

Ten kdo si přinese vlastní počítač, má nesporně východu použitelnosti a zjednodušení. Pro ostatní připravíme PC na požádání nebo se rozhodnete k účasti bez PC a lépe se budete soustředit na výklad bez hledění do monitoru.

Cílem semináře je naučit všechny zúčastněné dokonalou orientaci v aplikaci MS Excel a docílit základní znalosti na úrovni nejpoužívanějších funkcí a nástrojů. Seminář poskytne dokonalý základ pro další rozvoj znalostí v dalších pokročilejších oblastech.

PROGRAM SEMINÁŘE:
1. Úvod do MS Excel
o Spuštění, ukládání, Práce s listy, Nastavení prostředí Excelu

2. Tvorba jednoduché tabulky
o Návrh tabulky, Vyplnění tabulky, Změna údajů v buňkách
o Kopírování a přesouvání buněk, Práce s řádky a sloupci
o Zarovnání údajů v buňkách, Ohraničení tabulek, Výplň

3. Doplňkové operace při každodenní práci
o Mazání hodnot a formátů, Automatické formátování, Kopírování formátů
o Nahrazení, Vkládání jiným způsobem

4. Seznamy
o Použití seznamů, Vlastní seznamy

5. Posloupnosti
o Lineární, geometrická a datumová posloupnost

6. Adresace
o Absolutní, relativní a smíšená adresace

7. Komentáře, Základní funkce a vzorce
o Základní aritmetické operace, Funkce SUMA, PRŮMĚR, MAX, MIN, POČET

8. Sledování závislostí ve vzorcích, Náhled a tisk tabulek

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: dvoudenní seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
VYBAVENOST: Vlastní PC s MS Office 2007 nebo novější, na požádání zajistíme PC u nás
LEKTOR: Ing. Jaroslav Nedoma
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

MS Excel_pro začátečníky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.