Microsoft Azure Analytik

kurz

Základní info

Tento kurz se zaměřuje na představení konceptu Machine Learningu (ML) a jeho implementaci v prostředí Azure Machine Learning. V rámci probíraných témat se účastníci kurzu seznámí se základními i pokročilými technikami zpracování dat, prací s příznaky (Feature Selection) a laděním parametrů. Kurz byl navržen s ohledem na minimální vstupní znalosti účastníků v oblasti Data Science a bez předchozí zkušenosti s programováním.

Cílová skupina
Tento kurz je určen pro kohokoliv se zájmem o problematiku Machine Learning a jeho přímou aplikaci. Pro vývojáře, byznys analytiky a další.

Obsah kurzu

1. den
Modul 1: Úvod do Machine Learning / Tvorba ML modelu
V této části budou představeny základní pojmy a principy z oblasti Machine Learning. Součástí je i shrnutí základních statistických principů, na kterých jsou postaveny složitější algoritmy a ML modely. Následovat bude představení nástroje, který bude používán po zbytek kurzu pro import a správu dat, návrhy algoritmů a vyhodnocování výstupů ML modelů - služby Azure Machine Learning.

2. den
Modul 2: Modelování v Azure Machine Learning / Klasifikace a clusterová analýza
V modulu budou studenti seznámeny s nejčastěji používanými ML modely a algoritmy a s jejich implementací na konkrétních příkladech. V detailu budou diskutovány regresní a klasifikační algoritmy, neuronové sítě, využití hyperparamentrů a scoring jednotlivých modelů.

3. den
Modul 3: Základ jazyka R / Cognitive ServicesV závěru kurzu budou v detailu diskutovány klasifikační, regresní a cluster algoritmy a využití hyperparamentrů a scoring jednotlivých modelů. Vše bude demonstrováno na konkrétních příkladech v rámci Microsoft Azure Machine Learning Studia. Budou představeny vybrané nástroje a služby, které rozšiřují funkčnost služby Azure Machine Learning - jako jsou custom-build modely scriptované v jazyce R/Python.

Microsoft Azure Analytik

Vybraný termín:

 Praha

Cena
16 500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu Abravito.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.