JAK ZLEPŠIT VÝKONNOST, VZTAHY A SPOLUPRÁCI V TÝMU

Základní info

Vztahy a chování ovlivňují výsledky v týmu i ve firmě.

Proč jsou týmy, které dosahují špičkových výkonů a lidé v nich rádi pracují? Proč se v jiných týmech lidé necítí dobře, proč nespolupracují lépe?

Jak vést tým? Jak budovat férové vztahy?

 

 • Vnímáte potřebu funkčních a dobrých vztahů na pracovišti, ale nechcete opomíjet výkon a výsledky?
 • Potřebujete posunout vaše zaměstnance správným směrem, rozvíjet týmovou spolupráci a dosahovat synergii
 • ​Chcete posílit jejich aktivitu, loajalitu, otevřenou sebereflexi k vlastnímu chování a přemýšlení o důsledcích svého jednání?

 

URČENO PRO LEADERY, MANAŽERY A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY

Potřebujete vyřešit některou z uvedených situací?

 1. Změnit myšlení a chování lidí v týmu 
 2. Pochopit a zlepšit vztahy s ostatními
 3. Efektivně rozvíjet týmovou spolupráci a dosáhnout synergie v týmu
 4. Poznat, jak budovat firemní kulturu a zlepšit atmosféru, aby lidé ve firmě pracovali rádi
 5. Změnit myšlení managementu a dokázat obhájit vlastní názory a programy
 6. ​​Získat schopnost sebereflexe

Pokud ano, je řešením synergogický program s koncepcí manažerské mřížky GRID, který není školením, ale zážitkovou zkušeností.

 

 • Účastníci mají opakovaně příležitost rozpoznat důsledky svého chování a jejich vliv na výkonnost týmu, objeví silné a slabé stránky různých stylů vedení a naučí se využívat potenciál svých spolupracovníků.

 • Synergogický workshop nenutí účastníky lézt po skalách, ale nechá je zažít situace, se kterými se setkávají v reálu, budou si aktivně uvědomovat svoji roli, budou vnímat své vztahy a chování vůči druhým, poznají rozdíly mezi chováním lidí a naučí se dávat a přijímat zpětnou vazbu. Budou schopni užitečně fungovat s tím, co je jim vrozené, začnou se ve skupině chovat přirozeně a naučí se dosahovat týmové synergie.

 • Jako aktéři zážitkového workshopu pochopí, jaké dopady má chování lidí na motivaci, rozhodování, řešení problémů či konflikty. 

 • ​Jedním z nejoceňovanějších přínosů workshopu je získání otevřené zpětné vazby od týmových kolegů, kteří "nastaví zrcadlo" vašemu chování a působení v týmu.

 

Dokud nepoznáme lepší styly chování, tak si svoje chyby neuvědomujeme.

 

Manažerské schopnosti, které nejvíce ovlivňují efektivitu práce a které rozvíjí koncepce GRID během synergogického workshopu

 

 • Přijímání rozhodnutí
 • ​Přebírání iniciativy
 • Řešení neshod a konfliktů
 • Odolnost vůči neúspěchu, houževnatost
 • Získávání informací, zkoumání
 • Zastávání stanovisek, argumentace
 • ​Využívání hodnocení

 


Podrobnosti dále►
Termín na vyžádání - na míru pro tým

Průběh  a přínos synergogického workshopu

 

 • 100% času věnujete sobě - žádné teoretické přednášky, jen konkrétní práce v týmech.
 • Program začíná už před samotnou akcí seznámením se styly chování (kniha Nástroj ke změně.), které potom budou pozorovat a analyzovat při sledování filmu. Rozpoznají tak odlišné způsoby chování, které mají svoje
  dopady na motivaci, argumentaci, rozhodování.
 • Dále budou ve skupinách pracovat na zadaném projektu, kdy budou přirozeně nuceni ke spolupráci, k dohodě, pracovat na výsledcích a přitom si zachovat dobré vztahy. Musejí překonat možné konflikty, nesouhlas v týmu, vyřešit různé situace a ponaučit se z toho.
 • Nejsilnějším zážitkem je otevřená a nezaujatá zpětná vazba, kterou si členové týmu navzájem poskytují a přijímají. Během 50 minut se každý účastník dozví, jak jej vnímají druzí,  jaký byl týmový hráč, čím byl pro skupinu užitečný a od všech získá zhodnocení svých silných a slabých stránek a naplánuje si cíle, jak chce své chování pozitivně změnit.
 • ​Během workshopu umožníme lidem podívat se na své chování z jiného pohledu, dostanou impuls, jak o sobě a svém chování více přemýšlet. U účastníků dochází ke změně uvědomování, schopnosti sebereflexe, k nastartování pozitivních změn. Je na každém osobně, jak vše využije.

 

Program je vhodný pro firemní řešení na míru nebo jako otevřený workshop pro manažery, kteří chtějí zjistit, jaký je jejich styl vedení lidí, jak je vnímají druzí a kteří chtějí zlepšit své chování ve prospěch týmu.

Reference absolventů synergogických workshopů

"Grid je výborná koncepce. Nabízí sebepoznání skrze získání zpětné vazby od jednotlivých členů týmu. Umožňuje si též uvědomit, na které věci při práci s ostatními v týmu je potřeba se zaměřit a neustále je rozvíjet. Tento program je vynikající možností kromě poznání sebe sama poznat i chování ostatních lidí v týmu."
Viliam Bobšanský, manažer logistiky DACHSER Slovakia, a.s.

JAK ZLEPŠIT VÝKONNOST, VZTAHY A SPOLUPRÁCI V TÝMU

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.